Təcvid dərsləri – 21 dərs

Bəxtiyar Turabov

Təcvid dərsləri – 21 dərs

bu dərslərin görüntülü variantı

 


1. Quran oxumağın fəziləti


 


2. Quranın adları, vəsfləri, qiraət


 


3. İsnadlar, Quran oxumağın ədəbləri, Təcvid nədir?


 


4. Qiraәt nümunәlәri, sәcdә ayәlәri, istiazә


 


5. Hərflərin məxrəcləri


 


6. Oxşar hərflərin tələffüzü, Hərflərin sifətləri


 


7. Sükunlu nunun hökmləri – İzhar


 


8. Sükunlu nunun hökmləri – İdğam


 


9. Sükunlu nunun hökmləri – İqləb


 


10. Sükunlu nunun hökmləri – İxfə


 


11. Sükunlu nunun hökmləri – Şəddəli Nun və Şəddəli Mim


 


12. İdğam (Misleyn, Mutəqaribeyn, Mutəcəniseyn)


 


13. Ləfzətullah, Əlif-Ləm, Qalqal


 


14. Ra hərfinin hökmləri


 


15. Məd uzatmalar


 


16. Məd uzatmalar 2


 


17. Məddul Ləzim


 


18. Məd, Həu damir, Məddul lin


 


19. Vəsləli həmzə, Səktə


 


20. Vəqflər


 


21. İstisnalar