Qurani Kərimin qrammatik və mənaca təfsiri

Bəxtiyar Turabov

Qurani Kərimin qrammatik və mənaca təfsiri – 12 dərs