Təcvid dərsləri – 22 dərs

Bəxtiyar Turabov

Təcvid dərsləri – 22 dərs

 


1. Fatihə surəsi 1-3


 


2. Fatihə surəsi 4-6


 


3. Fatihə surəsi 7


 


4. Nas surəsi


 


5. Fələq surəsi


 


6. İxlas surəsi


 


7. Təcvid əhkamları və İxlas surəsi


 


8. Təcvid əhkamları və Məsəd surəsi


 


9. Nəsr surəsi


 


10. Kəfirun surəsi


 


11. Kovsər surəsi


 


12. Maun surəsi


 


13. Qureyş surəsi


 

 


14. Əsr surəsi


 


15. Huməzə surəsi 1


 


16. Huməzə surəsi 2


 


17. Huməzə surəsi, təcvid əhkamları 3


 


18. Huməzə surəsi, təcvid əhkamları 4


 


19. Fil surəsi 1


 


20. Fil surəsi 2


 


21. Təcvid əhkamları 1


 


22. Təcvid əhkamları 2