Fatihə surəsinin hidayətləri – 14 dərs

Kamran Mustafayev

Fatihə surəsinin hidayətləri

Şeyx Abdur-Razzəq ibn Abdul-Muhsin Əl-Bədr

 


1. Fatihə surəsinin fəziləti


 


2. Fatihə surəsi şəfadır


 


3. Fatihə surəsində tövhidin növləri


 


4. Fatihə surəsində əməllərin qəbul olunması üçün 2 şərt


 


5. Doğru yolda olmaq Allahın nemətidir, Doğru yol nədir?


 


6. Doğru yolda olmağa mane olan şeylər, Doğru yolda olanlar kimlərdir?


 


7. Doğru yoldan (Allahın yolundan) çıxmaqdan çəkin


 


8. Doğru yoldan (Allahın yolundan) çıxmamaq üçün nə etməli?


 


9. Axirət gününə iman 1


 


10. Axirət gününə iman 2


 


11. Qədərə iman 1


 


12. Qədərə iman 2


 


13. Duanın dəyəri 1


 


14. Duanın dəyəri 2