Ayələrin təfsiri – 65 dərs

useyd-ayelerin-tefsiri

Useyd Turabov

Ayələrin təfsiri

 

5. Maidə surəsi
11. Hud surəsi
13. Rad surəsi
14. İbrahim surəsi
15. Hicr surəsi
20. Ta ha surəsi
22. Həcc surəsi
24. Nur surəsi
33. Əhzab surəsi
35. Fatir surəsi
36. Ya sin surəsi
37. Saffat surəsi
48. Fəth surəsi
56. Vaqiə surəsi
57. Hədid surəsi
64. Talaq surəsi
71. Nuh surəsi
72. Cin surəsi
75. Qiyamə surəsi
90. Bələd surəsi
102. Təkasur surəsi
104. Huməzə surəsi
107. Maun surəsi