Fatihə surəsi və cüz Ammənin təfsiri – 13 dərs

Zubeyr Dinbazov

Fatihə surəsi və cüz Ammənin təfsiri

Şeyx Saleh Useyminin ixtisarı ilə

Dərslər Ərəb dilini gücləndirmək istəyənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur

 

107. Maun surəsi
108. Kövsər surəsi
109. Kafirun surəsi
110. Nəsr surəsi
111. Məsəd surəsi
112. İxlas surəsi
113. Fələq surəsi
114. Nas surəsi