Fatihə surəsi və cüz Ammənin təfsiri – 13 dərs

Zubeyr Dinbazov

Fatihə surəsi və cüz Ammənin təfsiri

Şeyx Saleh Useyminin ixtisarı ilə

Dərslər Ərəb dilini gücləndirmək istəyənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur

 

107. Maun surəsinin təfsiri
108. Kövsər surəsinin təfsiri
109. Kafirun surəsinin təfsiri
110. Nəsr surəsinin təfsiri
111. Məsəd surəsinin təfsiri
112. İxlas surəsinin təfsiri
113. Fələq surəsinin təfsiri
114. Nas surəsinin təfsiri