Fatihə surəsi və cüz Ammənin təfsiri – 129 dərs

Adil Rəcəbov

Qurani Kərimin təfsiri (Şeyx Useymin)

Fatihə surəsi və cüz Ammə – 129 dərs

Bir dəfəyə yüklə – ZIP

 

95. Tin surəsi
100. Adiyat surəsi
101. Qariə surəsi
103. Əsr surəsi
104. Huməzə surəsi
105. Fil surəsi
106. Qureyş surəsi
108. Kovsər surəsi
109. Kafirun surəsi
112. İxlas surəsi