Kəhf surəsinin təfsiri (İbn Kəsir) – 4 dərs

Ağəli Şirvanlı

Kəhf surəsinin təfsiri

İbn Kəsir

 

1. Kəhf surəsinin 16-20-ci ayələrinin təfsiri


 

2. Kəhf surəsinin 28-31-ci ayələrinin təfsiri


 

3. Kəhf surəsinin 32-44-cü ayələrinin təfsiri


 

4. Kəhf surəsinin 45-50-ci ayələrinin təfsiri