Khalid Al Ghamdi – 21 surə

Qurani Kərim – Ərəb dilində

Khalid Al Ghamdi – 21 surə

 

Bir dəfəyə yüklə – 21 surə – ZIP


 


9. Tovbə (‘Tövbə’) surəsi


 


14. İbrahim (‘İbrahim’) surəsi


 


25. Furqan (‘Haqqı batildən ayıran’) surəsi


 


32. Səcdə (‘Səcdə’) surəsi


 


39. Zumər (‘Zümrələr’) surəsi


 


42. Şura (‘Şura’) surəsi


 


58. Mucadilə (‘Mübahisə edən qadın’) surəsi


 


59. Həşr (‘Toplanma’) surəsi


 


60. Mumtəhənə (‘İmtahana çəkilən qadın’) surəsi


 


61. Saff (‘Səf’) surəsi


 


62. Cumuə (‘Cümə’) surəsi


 


66. Təhrim (‘Qadağan’) surəsi


 


68. Qaləm (‘Qələm’) surəsi


 


69. Haqqə (‘Haqq olan’) surəsi


 


76. İnsan (‘İnsan’) surəsi


 


85. Buruc (‘Bürclər’) surəsi


 


88. Ğaşiyə (‘Bürüyən’) surəsi


 


90. Bələd (‘Şəhər’) surəsi


 


91. Şəms (‘Günəş’) surəsi


 


93. əd-Duha (‘Səhər’) surəsi


 


95. Tin (‘Əncir’) surəsi