Abdulwali Al-Arkani – 32 surə

Qurani Kərim – Ərəb dilində

Abdulwali Al-Arkani – 32 surə

 

Bir dəfəyə yüklə – 32 surə – ZIP


 


1. Fatihə (‘Kitabı açan’) surəsi


 


2. Bəqərə (‘İnək’) surəsi


 


3. Ali İmran (‘İmranın ailəsi’) surəsi


 


7. Əraf (‘Sədd’) surəsi


 


12. Yusuf (‘Yusuf’) surəsi


 


14. İbrahim (‘İbrahim’) surəsi


 


15. Hicr (‘Hicr’) surəsi


 


16. Nəhl (‘Bal arısı’) surəsi


 


17. İsra (‘Gecə səyahəti’) surəsi


 


18. Kəhf (‘Mağara’) surəsi


 


19. Məryəm (‘Məryəm’) surəsi


 


20. Ta ha (‘Ta ha’) surəsi


 


31. Loğman (‘Loğman’) surəsi


 


32. Səcdə (‘Səcdə’) surəsi


 


36. Ya sin (‘Ya sin’) surəsi


 


37. Saffat (‘Səf-səf duranlar’) surəsi


 


39. Zumər (‘Zümrələr’) surəsi


 


40. Ğafir (‘Bağışlayan’) surəsi


 


49. Hucurat (‘Otaqlar’) surəsi


 


55. Rahmən (‘Mərhəmətli’) surəsi


 


56. Vaqiə (‘Vaqiə’) surəsi


 


67. Mulk (‘Mülk’) surəsi


 


68. Qaləm (‘Qələm’) surəsi


 


69. Haqqə (‘Haqq olan’) surəsi


 


70. Məaric (‘Dərəcələr’) surəsi


 


71. Nuh (‘Nuh’) surəsi


 


72. Cinn (‘Cinlər’) surəsi


 


73. Muzzəmmil (‘Bürünmüş’) surəsi


 


74. Muddəssir (‘Örtünmüş’) surəsi


 


75. Qiyamə (‘Qiyamət’) surəsi


 


76. İnsan (‘İnsan’) surəsi


 


77. Mursəlat (‘Göndərilənlər’) surəsi