Hamad Al Daghriri – 5 surə

Qurani Kərim – Ərəb dilində

Hamad Al Daghriri – 5 surə

 

Bir dəfəyə yüklə – 5 surə – ZIP


 


1. Fatihə (‘Kitabı açan’) surəsi


 


12. Yusuf (‘Yusuf’) surəsi


 


13. Rad (‘Göy gurultusu’) surəsi


 


43. Zuxruf (‘Zinət’) surəsi


 


44. əd-Duxan (‘Tüstü’) surəsi