Gündəlik dərslər – 47 dərs

gundelik-dersler-ferman

Fərman İsayev

Gündəlik dərslər silsiləsindən

 


1. Tövhidin fəziləti


 


2. İmanın əsasları


 


3. Allaha təvəkkül etmək


 


4. Şirk və şirkdən çəkinmək


 


5. Allahdan qeyrisinə and içməyin haram olması


 


6. Riyakarlığın təhlükəsi və onun şirk olması


 


7. Sehr və ondan çəkinmə


 


8. Baxıcının yanına getməyin haram olması


 


9. Göz muncuğu, dua və bu kimi şeylərin asılmasının hökmü


 


10. Salam barədə


 


11. Salamın ədəblərindən


 


12. Əl-ələ görüşməyin müstəhəb olması


 


13. Fasiqlərə birinci salam verməyin haram olması


 


14. Ruqya


 


15. Bədbinlik


 


16. Dilin təhlükəsi 1


 


17. Dilin təhlükəsi 2


 


18. Müsəlman üçün edilən duanın fəziləti


 


19. Qanın bəzi ehkamları


 


20. Qablara aid bəzi hökmlər


 


21. Fitrə zəkatının miqdarı və paylanması


 


22. Qüsl almağın qaydası və əhkamları


 


23. Xofların üzərinə məsh çəkmək


 


24. Cənabətin bəzi əhkamları


 


25. Namazın fəziləti


 


26. Namazı tərk etməkdən həzər etmək


 


27. Azan eşidildiyi zaman edilən dua


 


28. Evdən çıxarkən edilən dua


 


29. Məscidə piyada getməyin fəziləti


 


30. Məscidə girərkən və çıxarkən edilən dua


 


31. Məscidin ədəbləri 1


 


32. Məscidin ədəbləri 2


 


33. Camaat namazının vacibliyi


 


34. Namaza sükunət və vüqarla getməyin müstəhəb olması


 


35. Namaza tez getməyin və bir namazdan sonra başqa namazı gözləməyin fəziləti


 


36. Salam namazı


 


37. Fəcr namazını camaatla qılmağın fəziləti


 


38. Əsr namazının fəziləti


 


39. İmamın üzrlü səbəbdən iqamədən sonra namazı gecikdirməsi


 


40. İnsanların Allaha ən sevimli olanı və Allahın ən çox sevdiyi əməllər


 


41. Namazın keyfiyyəti


 


42. Namazda əllərin sinədə bağlanması və göbəkdən aşağı bağlanmasının zəifliyi


 


43. Birinci səfin fəziləti


 


44. İstiftəh (açılış) duası


 


45. Namazdakı qiraət 1


 


46. Namazdakı qiraət 2


 


47. Sübh namazında qiraəti uzatmağın müstəhəb olması