Ubeydullah – 8 dərs

Ubeydullah

Müxtəlif mövzular – 8 dərs

 


1. Yaxşılıqları əmr edib pisliklərdən çəkindirmək


 


2. Günahlar və günahlara düşmənin səbəbləri


 


3. Mübarək Ramazan ayının gəlişinə sevinmək


 


4. Ramazan ayını saleh əməllərlə keçirib başa vurmaq


 


5. Orucun fəziləti


 


6. Orucu naqisliyə aparan əməllər


 


7. Ramazan ayında verilən sədəqə


 


8. Namazda xuşu