Ramil Soltanov – 49 dərs

Ramil Soltanov

Müxtəlif mövzular – 49 dərs

 


1. İbadətin faydaları


 


2. Elmin fəziləti


 


3. Elmə yiyələnməyin ədəb və şərtləri


 


4. Alimlərə hörmət və onlara qarşi ədəbli olmaq


 


5. Doğruluq və yalan


 


6. Dil neməti


 


7. Günah edənlər


 


8. Qiyamət


 


9. Vəhyə sarılmaq


 


10. Allahın verdiyi nemətlər


 


11. Yaxşı işlərdə yarışmaq


 


12. Günahlar


 


13. Yalan danışmaq


 


14. Günahlar


 


15. Elmin ədəbləri


 


16. Allah sizə nəzarət edir


 


17. Peyğəmbərin 6 əməli edənə Cənnət zəmanəti


 


18. Cənnətə girməyinizə zəmanət


 


19. Allahın nemətləri və Cənnət zəmanəti


 


20. Allahın nemətlərinə şükr edin


 


21. Biz nə gündəyik


 


22. Böyüklərə hörmət edin


 


23. Nemətlərə şükr etmək


 


24. Şeyx Useyminin həyatı


 


25. Zarafat


 


26. Xəvariclər


 


27. Elm öyrənməkdə doğru metod


 


28. Onları hikmətlə dəvət et


 


29. Din nəsihətdir


 


30. Bu ay Quran ayıdır


 


31. Himmə


 


32. Ramazandan sonra sabit qalmaq və mühüm nəsihətlər


 


33. Ramazan tövsiyyəsi


 


34. Mələklərə iman


 


35. Yalnız Ona toxunmayın!


 


36. Müsəlmanlara əziyyət verməmək


 


37. Qəlbin təmiz olması


 


38. İnsanları nəfsinə yox, Allaha dəvət et!


 


39. Zəlzələ


 


40. Allahı bəndəsinin sevməsinin əlamətləri


 


41. Ramazan bayramı xütbəsi


 


42. Xalid ibn Valid (Allah Ondan razı olsun)


 


43. Sıxıntılara səbr etmək


 


44. Xüsrana uğrayanlar


 


45. Ramazan sonrası davranış


 


46. Dünya və Cəhənnəm istisi


 


47. Ramazandan sonra


 


48. Hər an ölümə hazır ol


 


49. Həccdən sonra sabit qalmaq