Ramil Soltanov – 18 dərs

Ramil Soltanov

Müxtəlif mövzular – 18 dərs

 


1. İbadətin faydaları


 


2. Elmin fəziləti


 


3. Elmə yiyələnməyin ədəb və şərtləri


 


4. Alimlərə hörmət və onlara qarşi ədəbli olmaq


 


5. Doğruluq və yalan


 


6. Dil neməti


 


7. Günah edənlər


 


8. Qiyamət


 


9. Vəhyə sarılmaq


 


10. Allahın verdiyi nemətlər


 


11. Yaxşı işlərdə yarışmaq


 


12. Günahlar


 


13. Yalan danışmaq


 


14. Günahlar


 


15. Elmin ədəbləri


 


16. Allah sizə nəzarət edir


 


17. Peyğəmbərin 6 əməli edənə Cənnət zəmanəti


 


18. Cənnətə girməyinizə zəmanət