Cihad haqda mühüm məsələlər – 4 dərs

Adil Rəcəbov

Cihad haqda mühüm məsələlər

AbdulAziz ibn Reys ər-Reys

 


1. Yanlış diaqnozun fəsadları


 


2. Gətirilən şübhələrə cavab


 


3. Cihad üçün qüvvənin şərt olması və bu şərtin dəlilləri


 


4. Cihad üçün İmanın güclü olmasının zəruriliyi