Şərh əl-Mumti alə Zadil-Mustaqni – 4 dərs

Ağəli Şirvanlı

Şərh əl-Mumti alə Zadil-Mustaqni

Şeyx İbn Useymin

 


1. Müqəddimə, Orucun mənası və hökmü


 


2. Ayın görünməsi barədə bir məsələ


 


3. Əgər ay gündüz görünürsə


 


4. Bir ölkənin əhalisinin ayi görməsi, digər müsəlmanlara da kifayətdirmi?