Mənhəcus-Salikin – 97 dərs

emin-haciyev-menhecus-salikin

Emin Hacıyev

Mənhəcus-Salikin va Təvdihil-Fiqhi fid-Din

Abdur-Rahmən bin Nasir əs-Sadi

Şərh: Süleyman bin Abdullah əl-Quseyr

 


1. Müqəddimə