Mənhəcus-Salikin – 97 dərs

emin-haciyev-menhecus-salikin

Emin Hacıyev

Mənhəcus-Salikin va Təvdihil-Fiqhi fid-Din

Abdur-Rahmən bin Nasir əs-Sadi

Süleyman bin Abdullah əl-Quseyr’in şərhi ilə

 


1. Müqəddimə


  • Məhərrəm ayı və Aşura günü