Adil Rəcəbov – 75 parça

adil-recebov-alintilar

Adil Rəcəbov

Dərslərdən alıntılar – 75 parça

 


1. Elm məclisinin fəziləti


 


2. Ən şiddətli cihad


 


3. Namaz qılmayan insan


 


4. Artıq ayılmaq vaxtıdır


 


5. Rəşad Hümbətov haqqında


 


6. Kandillər (Rəqaib və Merac)


 


7. Ya Hüseyn, Ya Əli demək


 


8. Şeytanın insanı azdırmasının yolları


 


9. Əgər siz haqqıyla Allaha təvəkkül etsəniz


 


10. Qəlbinizi təmizləyin


 


11. Təvəkkül


 


12. Salehlər ümmətin əmniyyətidir


 


13. Alimsiz İŞİD


 


14. İnsanlar içərisində ixlasdan ən uzaq olan rafizilərdir


 


15. Televizor


 


16. Mövlud keçirmək


 


17. Elmdə ixlas nədir?


 


18. Səndə münafiqliyin əlaməti var


 


19. İtaət edən insanın misalı


 


20. Allahdan qeyrisi üçün öyrəndik


 


21. Kürdlərlə yəhudilərin misalına bənzəyir


 


22. Kompüter oyunları


 


23. Zikrin fəziləti


 


24. Qeybət nədir?


 


25. Nəmmam (sözgəzdirən)


 


26. Məkkəni küfr ölkəsi adlandıranlar


 


27. “Bismilləhir Rahmənir Rahim” Fatihədəndirmi?


 


28. Vaxt azdır


 


29. Yardım et, köksün genişlənsin


 


30. İbrahim ət-Teymi “Özümü Cənnətdə və Cəhənnəmdə təsəvvür etdim”


 


31. İnternet düşkünü olan qardaşım


 


32. Nəfsinə görə intiqam alma


 


33. İbn Teymiyyə’dən gözəl düstur


 


34. SEVGİ – İnsanı korlayan iş!


 


35. Bu sizin üçün xidmətçidən daha xeyirlidir


 


36. “Onların məzarı üstündə bir məscid tikəcəyik!” (Kəhf, 21) – Rafizilərin Şübhəsi


 


37. Əbu Hureyra hər dəfə bunu danışanda özündən gedərdi


 


38. Amerikalı bir professor belə deyir


 


39. Allahım, onun orqanlarının hər birini imtahana çək!


 


40. WhatsApp və digər vasitələrlə ümumdünya qeybət


 


41. Son fitnələr barədə mühüm nəsihət


 


42. Ayaqqabıdan da dəyərsiz


 


43. Nəfsin üçün intiqam alma


 


44. Mitinqlər barədə və qiymətlərin artması


 


45. Sənin öyrəndiyin elm deyil, fitnədir!


 


46. Onun duası necə qəbul olunsun?!


 


47. İmtahanlar sənin bunu anlaman üçündür


 


48. Davamlı şəkildə zikr etmək


 


49. Deyirlər ki, buna insan toxunub


 


50. Ey insan! Bu sənin uzaq qaçdığın şeydir!


 


51. Əməllər niyyətə görədir


 


52. Allahın yoluna Quran və Sünnə ilə çağırmaq


 


53. Müsəlmanın ayıbı açmaq


 


54. Riba (faiz) yemək


 


55. Dilənmək (istəmək)


 


56. Ayrılıq, ixtilaf, firqələrə bölünmək fitnəsi


 


57. Borc alıb qaytarmamaq


 


58. Mənə Səad’ın duası toxunub


 


59. Yalandan and içmək


 


60. Qohumluq əlaqələrini kəsmək


 


61. Müsəlmanı yardımsız qoymaq


 


62. Allahı baxanlar içərisində ən aşağı etmə!


 


63. Qəşəng qız kimi olan fitnələr


 


64. Fitnədən qorunub dində sabit qalmaq


 


65. Fitnə sizi bürüdüyü zaman halınız necə olacaq?


 


66. Onların hiyləsi sizə heç bir zərər toxundurmaz


 


67. Allah səni insanlardan qoruyacaq


 


68. Sələflərin əməl baxımından nümunələri


 


69. Elmin getməsi


 


70. Şirkdən qorxu


 


71. Ən böyük zülm


 


72. Fitnələrin şiddətlənməsi


 


73. Onun tövhidində problem var


 


74. Allahdan qorxan Allaha tərəf qaçar


 


75. Vay o insanın halına ki, özü ölür amma günahları ölmür