Rəşad Hümbətov – 459 parça

rashad-alintilar

 


1. Allahın dinini bilənlərdən öyrənin


 


2. İslamda saqqalın hökmü


 


3. Elmsiz danışmayın, öz ibadətlərinizlə məşğul olun!


 


4. Özünü göstərmək


 


5. İxlaslı ol, Həyasız olma


 


6. Sual verməkdə mühüm məsələ


 


7. Namazı dərk edərək qıl!


 


8. Müsəlman qadın və Facebook


 


9. Elm məclislərinə getməyənlərə


 


10. 20 ildə neyləmisiz?


 


11. Nafilə ibadətlərin təsiri


 


12. Sən Allah yanında yaxşı ol


 


13. Videorolik ilə qeyrət düzəltmək


 


14. Biz islah edirik, təkfirə tələsmirik


 


15. Biz şəxslərə səfeh demirik


 


16. Ramazan ayından öncə vacib nəshiət


 


17. Ən böyük müsibət bu deyil


 


18. Allah quluna xeyir istəyəndə Ona qapılar açır


 


19. Allaha çatmaq üçün qapılar var


 


20. Qəlb iki şeylə düz istiqamət tapır


 


21. Allahı zikr etmək, şeytanı səndən uzaqlaşdırır


 


22. Qəlb iki şeylə paslaşır və iki şeylə saflaşır


 


23. Qəlb Allahı zikr etmək üçündür


 


24. Dəvət edib özünü unudanlar


 


25. Quranı çox oxu


 


26. Sübh namazının camaatına tələs


 


27. Onların dərdi niyyət idi


 


28. Müvəffəq olunanlar azdır


 


29. Duada xoşbəxt olan insanlar var


 


30. Allah Öz dostlarını belə qoruyur


 


31. Onlar susmağa üstünlük verirdilər


 


32. Quranda ən ümid verici ayələr


 


33. Elm məclisləri


 


34. Ey Rəbbim! Bu diyari əmin-amanlıq yurdu et!


 


35. Allah hər şeyə qadirdir


 


36. Allahı Uca tut


 


37. Allahın vədini təsdiq etmək


 


38. Belə zahidlik olmur, riyadan qorx!


 


39. Günahın ləzzəti dadı çox azdır, aldanma!


 


40. Allah yanında məqamını bilmək istəyirsənsə


 


41. Məscidə getdikdə atılan addımlar


 


42. Öz ixtiyarı ilə səcdə edənlər xoşbəxtdir


 


43. Allahın rəhməti lütfü genişdir


 


44. Allah insanın ağlını almağa qadirdir


 


45. Allah dedizdirmək istəyəndə heç kəs mane ola bilmir


 


46. Günah edənlər müxtəlifdir


 


47. Allah ilə aranı düzəlt


 


48. Həccac və Həsənul Basri


 


49. Həqiqi qulluq məqamı


 


50. Quranı diqqətlə oxu


 


51. Əlhəmdulilləh kafir oldun deyənlər də var


 


52. Allah bizi Rəhmətindən uzaq etməsin


 


53. Seriala baxanlar


 


54. O iblisin əsiridir


 


55. Alimlərin ölümünə sevinənlər


 


56. Bü ümmətin bütləri


 


57. İctihad əhlinin xətası


 


58. Allahı ən çox tanıyanlar


 


59. İmanın gücü


 


60. İnsanlara ehsan etmək


 


61. Mələklərin girmədiyi evlər


 


62. Mənəm-mənəm deyənlər


 


63. Məsciddə mənasız söhbətlər etmək


 


64. Möminlər sevinməlidir


 


65. Nəfsdə olan təkəbbürlük


 


66. Övliyaların sifətləri


 


67. Qadın fitnəsi


 


68. Səbir edən mömin


 


69. Tərk olunmuş Quran


 


70. Təvazökarlıq nədir?


 


71. Tövbə edənlər


 


72. Xəlvətinizi düzəldin


 


73. Xeyrə nail olan qul


 


74. Xuşusuz namazın fəsadı


 


75. Yəqin bildiyiniz ölüm


 


76. Yusif peyğəmbərin ixlası


 


77. Zikir etməyən qəlblər


 


78. Qəlbdə olan sevgi


 


79. Qulun öz günahını bilməsi


 


80. Rəbbin razılığı nədədir?


 


81. Saleh niyyət


 


82. Sənə ağır gələni et


 


83. Şan-şöhrətdə təkləşmək istəyənlər


 


84. Şəhvətli baxış


 


85. Ucb


 


86. Tək bu ayə


 


87. Təkəbbürlük şirkdən daha şiddətlidir


 


88. Ən faydalı əməl


 


89. Ən gözəl nemət


 


90. Elmsiz danışmaq


 


91. Bu duaları tərk etmə


 


92. Kim bu duanı etsə


 


93. Bilin ki, yanınızda Mələklər var


 


94. Gizli şəhvət


 


95. Gözəl əxlaq


 


96. Güclü hifz


 


97. İxlassız edilən əməl


 


98. Dilini qoru


 


99. Diqqətlə dinlə


 


100. Ən böyük müsibət


 


101. Etdiyin günah və Ölüm anı


 


102. İbn Teymiyyənin zindandakı duası


 


103. Namazda ilk cərgələrin savabı


 


104. Niyə xütbələr qəlbə təsir etmir


 


105. O gün dostlar düşmən olacaq


 


106. Qəlbini 3 yerdə axtar


 


107. Qəlbini ona tərəf yönəlt


 


108. Artıq möminlər nicat tapdı


 


109. Dünya fitnəsi və imtahanı nədir


 


110. Əqlin qidası


 


111. Günahı tərk etmək üçün vasitələr


 


112. Mömin öz işi ilə məşğul olmalıdır


 


113. Müsibətlər gəldiyi zaman nə etməli


 


114. Nəyə görə elm hasil olmur


 


115. Qəlbdə olan xəstəlik


 


116. Sadiq tövbə


 


117. Zikr nurdur


 


118. Alimlər arasında olan həsəd


 


119. Allah ona Cənnəti nəsib edər


 


120. Allah səni eşidir


 


121. Allahı layiqincə yad edin


 


122. Atam Quranın yarısını oxumamış yatmırdı


 


123. Çox zarafat etmək


 


124. Dünya həyatı kiçik görsənər


 


125. Ən böyük haram


 


126. Ən böyük ruzi


 


127. Gecənin sonu qiyamda dayanan insan


 


128. Allahın rəhmətinə nail olmaq


 


129. Gecə namazına qalxmaq üçün dua etmək


 


130. Günah və İstiğfar


 


131. İzzəti haqsız qazanmağa çalışanlara


 


132. Kədərin, qəmin, qüssənin, hüzünün gəlməsinə səbəb


 


133. Kim bu etiqadla Allahın qarşısına çıxarsa xeyir tapar


 


133. Müaviyənin iman gətirməsi icma ilə sabit olub


 


134. Qadınlar üçün xüsusi şirinlik vardır


 


135. Sadiq sevginin əlaməti


 


136. Ümumi lənət, ümumi təkfir xüsusi lənət və xüsusi təkfiri gərəktirmir


 


137. Allah onu sevdirər


 


138. Allah müttəqilərdən qəbul edir


 


139. Allah yanında hörmət


 


140. Allah, yoxsa valideyn


 


141. Allahdan uzaq düşən qəlb


 


142. Allahı ən çox tanıyanlar


 


143. Allahı zikr etməyin faydası


 


144. Allahın dostları hüzn çəkməyəcək


 


145. Allahın qəzəbi


 


146. Allahın qulundan üz döndərməsi


 


147. Boş xəyallar


 


148. Boş-boş danışmağı tərk edin


 


149. Gecənin xəlvəti


 


150. Gecə namazını qaçırma


 


151. Şərli insanlar


 


152. İnsan belə düşünür bəzən


 


153. İnsan nə zaman xeyir içində olur?


 


154. İnsan öz əməlinə arxayın olmasın


 


155. İnsan özünü tərifləməli deyil


 


156. Şeytanın insana ilk təlbisi


 


157. Oruc tutmayanlar


 


158. İmanın miqdarı


 


159. İki Cənnət


 


160. Dağ boyda savabların sonu


 


161. Nəfsinə bunu de


 


162. Onun ölməsi daha xeyirlidir


 


163. Nəfs, başqa heç nə


 


164. Sabit qalmağa kömək edən əməl


 


165. Xuşuya müvəffəq edən əməl


 


166. Əməlin Quran və Sünnəyə müvafiq olması


 


167. Axır kəlmə


 


168. Dilinizi qoruyun


 


169. Əbədi xoşbəxtlik


 


170. Bil ki, o nemət bəladır


 


171. Dəvət edib özlərini unudanlar


 


172. Bildiklərinizə əməl edin


 


173. Bilmirəm hansına şükür edim


 


174. Bu 4 şeyi hamı bilməlidir


 


175. Ancaq o fayda verəcək


 


176. Ağıl nemətinə görə şükür edin


 


177. Əməllərin qəlbə təsiri


 


178. Əxlaqın korlanması


 


179. Gözünüzü haramdan çəkin


 


180. Həqiqi məğrur olanlar kimlərdir


 


181. Həqiqi məhbus


 


182. Həqiqi təqva sahibləri


 


183. Hər addımın Allah üçün olsun


 


184. Hər bidət küfrdən alınıb


 


185. Həsəd və çox deyib gülmək


 


186. İbn Covzidən dəyərli sözlər


 


187. İbn Useymin daima bu ayəni eşitməyi sevərdi


 


188. İmam Əhmədin duası


 


189. İmanın zəifliyinin əlamətləri


 


190. İstiğfarı çoxalt


 


191. İstixarə


 


192. Kiməsə zülm etmisənsə istğfar et


 


193. Kimsəni deyil nəfsinizi qınayın


 


194. Möminlər sevinməlidir


 


195. Mömin hər bir halda Allahdan razıdır


 


196. Müsəlman qardaşın ayıbını örtmək


 


197. Keçmişdə edilən itaət


 


198. Niyyətə görə qazanılan savab


 


199. O belə alim idi


 


200. Qəlbini düzəlt


 


201. O gün sirlər aşkar olacaq


 


202. Qəlbin düz olması


 


203. Rəbbinin rəhməti genişdir


 


204. Arif insan


 


205. Bəla və afiyət əhli


 


206. Bizdən əvvəlkilərin etdiyi əməl


 


207. Bütün pisliklərin mənbəyi nəfsdir


 


208. Hamı Allaha möhtacdır


 


209. İxlasın hasil olması


 


210. Məşğul qəlb


 


211. Nəfsinizi təmizə çıxarmayın


 


212. Qəlbi hərəkətə gətirən nədir


 


213. Qəlbin sıxılmasına səbəb


 


214. Qulun Rəbbinə olan qorxusu kamil olarsa


 


215. Rəbbimiz Allahdır deyənlər çoxdur


 


216. Rüsvayçılığın əsli


 


217. İbadət nədir? İbadətin tərifi


 


218. Qəlb xəstəliyi daha pisdir


 


219. Kişi dəstəmazda ehtiyat edir, təkfirdə isə…


 


220. Sən nələri itirirsən?


 


221. Yalnız təklikdə olan ibadətin


 


222. Firavan yaşayan ixlaslı şəxslər


 


223. Halal və harama fikir verməyənlər


 


224. Halımıza bax


 


225. İnsanlara ehsan etmək


 


226. Kim Allahı haqqı ilə tanıyarsa


 


227. Məgər şirk və küfr edən dərhal kafir olur?


 


228. Nifaqın 4 əlaməti


 


229. Qəlbi məscidlərə bağlı olanlar


 


230. Sadiq tövbənin sirri


 


231. Sadiqlik və səmimilik


 


232. Saleh əməlin savabı


 


233. Savablar niyyətə bağlıdır


 


234. Səhabələrin ən çox qorxduğu məsələ


 


235. Şan-şöhrətdə təkləşmək istəyənlər


 


236. Şərii elmə sahib olmağın yolu


 


237. Şərt deyil ki, məsum olasan


 


238. Tövbə edənlər


 


239. Tövbənin qəbul olunmasında qayda


 


240. Tövhidin fəziləti


 


241. Xəlvətdə ağlamaq


 


242. Xəlvətinizi düzəldin


 


243. Xoş o insanın halına


 


244. Valideynə yaxşılıq böyük günahlara kəffarədir


 


245. Ən böyük məqsəd


 


246. Qəlbi xəstə olanlar


 


247. Allah üçün sevənlər


 


248. Anan sağdırsa Cənnətin qapısı hələ açıqdır


 


249. Bəzi evlər qəbirstanlıqdan daha pisdir


 


250. Aldanan insan


 


251. Kəhf surəsinin ilk 10 ayəsini əzbərləməyin fəziləti


 


252. Allahdan ümid kəsmək


 


253. Pis işlərin haram, yaxşı işlərin halal olma səbəbi


 


254. Kiməsə dini fayda vermək


 


255. Qəlbi fəsad və islah edən 2 əməl


 


256. Namazda birinci təkbirə gecikəndən əlini üz


 


257. Kişi üçün ən böyük müsibət


 


258. Sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xərcləyin


 


259. Təklikdə Allahla sadiq ol


 


260. Heç kimin istəyini Allahın istəyindən üstün tutma


 


261. Bəzi kişilər qadını elə sevir ki…


 


262. Qeybət və nəmmamlıq olan məclislər çox təhlükəlidir


 


263. Allahın saleh qulları kimlərdir?


 


264. Namazda səcdənin ləzzəti


 


265. Namazda Peyğəmbərə ﷺ salam vermək (Şübhəyə cavab)


 


266. Tək Allahdan istəmək onlara ağır gəlir!


 


267. Daima xeyir içərisində olmaq istəyirsənsə


 


268. Gecə elə bir saat yoxdur ki…


 


269. Haqsız yerə əziyyət vermək


 


270. Hər bir halında Allahı zikr et


 


271. İnsana ən zərərli iki şey


 


272. O yoldaşlardan Allaha sığın


 


273. Ölümü tez-tez xatırlayan


 


274. Ona yalnız təmiz olanlar toxuna bilər


 


275. Qədərə iman gətirməyin faydaları


 


276. Qədərə iman gətirmək tövhidin tamamıdır


 


277. Qəlbin islahı üçün çalışmaq


 


278. Avam və təqlidçi insan


 


279. İnsanların zehinləri fərqlənir


 


280. İbn Teymiyyənin yazdığı şeir


 


281. Şeytanın təlbisi


 


282. Allahın qulundan üz döndərməsinin əlameti


 


283. Qəlbin, əqlin, rəyin fəsadlaşmasının səbəbi


 


284. Səni Allaha tərəf yönəldən müsibət daha xeyirlidir


 


285. Nəfsini günahdan təmizləyən nicat tapmışdır


 


286. Hər yerdə izzətli olmaq istəyirsənmi?


 


287. Ən faydalı dua


 


288. Sələflər qorxu ilə ehsanı cəm etmişlər


 


289. Qəlbin itaəti daha əzəmətlidir


 


290. Allahın rəhmətinə daha yaxın olanlar


 


291. Qulun xüsusiyyəti və Rəbbin xüsusiyyəti


 


292. İmanın tamı


 


293. Allah buyurur ki, Biz bu Quranı asanlaşdırdıq


 


294. Şərdən qorunmaq istəyirsənsə


 


295. Məxluqun Xaliqə olan ehtiyacı


 


296. Allahın varlığını isbat edən dəlillər çoxdur


 


297. Bütün məxluqat Allaha möhtacdır


 


298. İbn Teymiyyənin insanlara yardım etməsinin səbəbi


 


299. Günahlar neməti aparır


 


300. Allahdan layiqincə qorxun


 


301. Ən gözəl zinət


 


302. Kişinin mərdliyi


 


303. Vay olsun o alimə və cahilə


 


304. Beş vaxt namazı camaatla qılan


 


305. Namazda qəlbin tam oyaq olsun


 


306. Həsənul Basrinin ona zülm edənlərə qarşı etdiyi duası


 


307. Azanı 30 il məsciddə dinləyən


 


308. Bu halda anda kəffarə düşmür


 


309. Gecə və gündüz günah edənlər


 


310. Günahları gizlətdiyin kimi savablarını da gizlət


 


311. Hər 100 ilin başında dini təzələyən göndəriləcək


 


312. İblis bütün xeyirdən məhrum olandır


 


313. Münafiqlər üçün ən ağır gələn namaz


 


314. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır


 


315. Qəbul olunmağa layiq olan dua


 


316. Qəlbi sərtləşdirən 4 əməl


 


317. Təhlükəli firqə xəvariclər


 


318. Xoşbəxt olmaq üçün lazım olan 2 nemət


 


319. Allahın razılığı


 320. Asiliyin sonu

 


321. Elmi var, lakin


 


322. Ən böyük bəxşiş


 


323. Həqiqi ixlas sahibləri


 


324. İtaət etdiyin an


 


325. Günah etdiyin an


 


326. Zarafat etmək


 


327. Haqqı bəyan etmək vacibdir


 


328. Həqiqi iman daxil olmayan qəlb


 


329. Allaha məhəbbət nə qədər güclü olarsa


 


330. Bidətçinin bidəti təhlükəlidir


 


331. Allah dostları kimlərdir


 


332. Əbrarlar kimlərdir


 


333. Ayəni başa düşmədikdə bu cür dua edərdi


 


334. Bu vaxt, hər bir insan üçün olmalıdır


 


335. Hər itaətdən sonra tövbə və istiğfar et


 


336. İmtahan olunanlar üçün ən gözəl dəva


 


337. Müttəqilərə vəd edilən Cənnət


 


338. Qeybət etmək tək dil ilə olmur


 


339. Qeybət etməyin ən böyük səbəbi


 


340. Ağılın naqisləşməsinin səbəbi


 


341. Allah ismi ilə adlandırmaq


 


342. Allah “supantala” demək


 


343. Allahdan başqasından heç nə istəmə


 


344. Allahı sevməyin əlaməti


 


345. Allahın istəklərini etməkdə davamiyyətli ol


 


346. Bəzi Sələflər belə dua edərdilər


 


347. Cahillərdən üz döndər


 


348. Ən çox aldanan insanlar


 


349. Əstağfirullah deməklə 2 şey istəyirsən


 


350. Etdiyin itaətlər müsibətlərdən qorunmağa səbəbdir


 


351. Fitnə nədir?


 


352. Günahların zərərlərindən


 


353. Haqq və batil


 


354. Qeybət etməyin ən böyük səbəbi


 


355. Hər şey Allahındır


 


356. Malik bin Dinarın etdiyi dua


 


357. Nemətin alınmasına səbəb


 


358. O, Əhməd ibn Hənbəl idi


 


359. Pis və gözəl əxlaq


 


360. Qəlb haqq və batil ilə məşğul olarsa


 


361. Quran oxuduğun zaman imanın artırsa


 


362. Şeytana əzab vermək


 


363. Xəvariclərin qəlbi


 


364. Xeyir olmayan qövmlər


 


365. Xoş halında Allahı yad et ki


 


366. Zikri yalnız bu səbəbə görə tərk edərdi


 


367. Addımları Allah üçün atmaq


 


368. Allahdan Cənnəti istəyin


 


369. Bağışlanmağa daha layiq olanlar


 


370. Bilinməsi vacib olan 3 məsələ


 


371. Boş xəyallar və arzular


 


372. Bu cür nəfslər müalicə olunmalıdır


 


373. Cahilliyin üzrlü olması haqqında ayə


 


374. Çox gülənin heybəti azalar


 


375. Elm tələb etmək


 


376. Elmin fəziləti


 


377. Əməli etməyə niyyət etmək


 


378. Fəhmin iti olmasına yardım edən səbəb


 


379. İmanın ən yüksək mərtəbəsi


 


380. Qəlb diri olması


 


381. Sahibinə zərər verən günah


 


382. Təklikdə günahını xatırlayıb Allahdan bağışlanma diləyənlər


 


383. Etdikləri əməllərin mükafatı olaraq


 


384. Allahın ayələri barədə düşünmək


 


385. Allahın verdiyi nemətlər haqqında düşünmək


 


386. Günahdan uzaq olmaq istəyirsənsə


 


387. Xeyirli əməllər haqqında düşünmək


 


388. Dinin əsli qeyrətdir


 


389. Ən elmli qadın


 


390. Təbəssüm etmək


 


391. Gecə namazı qılanların nurlu olması


 


392. Nəfsi istəklərdən uzaq olmadıqca


 


393. Rəhbər üçün dua etmək


 


394. Allahın məhəbbətini qazanmaq istəyənlərə


 


395. Allaha qarşı məhəbbət tam deyilsə


 


396. Dünya və Axirətdə bütün xeyirin əsli


 


397. Qorxunun həddi


 


398. Axirət üçün çalışmaq


 


399. Qeybəti tərk etmək


 


400. Ey Qadınlar! Evlərinizdə qərar tutun


 


401. Qulun səadəti


 


401. Bir kişi ailəsi üçün xərcləyərsə


 


402. Əksər müsəlmanlar bu duadan qafildir


 


403. Mominlərin vəsflərindən biri


 


404. Sübh namazını 2 rükət sünnəti


 


405. Ən faydalı dua


 


406. Həsəd və kibr olan qəlb


 


407. Sələflər qorxu ilə ehsanı cəm etmişdir


 


408. İnsanın bu hallarında daha çox şeytan qalib gəlir


 


409. Haqqı görə bilməyənlər


 


410. Azanlara deyil, sabit qalanlara təəccüblən


 


411. Ən Uca ləzzət


 


412. Zikir etməyən dil


 


413. Şükrün tərifi


 


414. Şükür etmək daha sevimlidir


 


415. Allah üçün əməl et


 


416. Gözdəymə haqdır


 


417. Qul haqqı daha təhlükəlidir


 


418. Evli qadının ərinə itaət etməsi daha üstündür


 


419. Qurandan nəyisə başa düşmədikdə nəfsi üçün ağlayardı


 


420. İnsanın ağıllı olmasının əlaməti


 


421. Yalançı insanları tanımağın yolu


 


422. Uşaqlara qarşı rəhmli olmaq


 


423. Görün Abdullah ibn Məsud nə deyir


 


424. Bu sənin üçün sədəqə yazılar


 


425. Diqqətli ol


 


426. Ən böyük cinayət


 


427. Namazın sirləri


 


428. Verilən əhdi pozmaq


 


429. Etdiyin hər savab əməlin mükafatı


 


430. Qəzəbdən xilas olmağın yolu


 


431. Ya Hüseyn, ya Əli deyib çağırmaq şirkdir


 


432. Şirk bağışlanmayacaq və buna görə heç kimə güzəşt edilməyəcək


 


433. Allahı tanımaq müstəhəb deyil, vacibdir!


 


434. Kim bunu başa düşərsə xeyirə çatacaq


 


435. Günahkarlar üçün bu dünyada 3 çay var


 


436. Qəlbinin rahat olmasını istəyirsənsə Allahın bölgüsü ilə razılaş


 


437. Sehrin tərifi, lüğəvi və istilahi mənası


 


438. Sehrin həqiqi təsirinin olmasının isbatı


 


439. Sehrin hökmü


 


440. Sehr məfhumu ümumidir, ora nələr daxildir?


 


441. Cibt nədir?


 


442. İyəfə, tarq və tiyara sözlərinin mənası


 


443. Kim bir düyün bağlayıb, ona üfürərsə


 


444. Ulduz elmindən bir fəsil öyrənən


 


445. Nəmmamlıq sehrin tayıdır?


 


446. Həqiqətən bəlağətdə bir sehr var


 


447. Kahinlər, Falçılar


 


448. Falçıların qeybi məsələləri xəbər verməsinin 3 yolu


 


449. Sehr edənlə Kahinin fərqi


 


450. Kahinlərin hökmü


 


451. Falçıya gedənin 40 gün namazı qəbul olunmaz


 


452. Falçı yanına getməyin 3 halı


 


453. Falçı ilə Kahin arasında olan fərq


 


454. Düşər-düşməməzlik, Bədbinlik, Uğursuzluq


 


455. Xəstəliyin yoluxması


 


456. Tətəyyur nədir?


 


457. Tətəyyurun hökmü


 


458. Əslində onların uğursuzluğu Allah yanındadır (Əraf 131)


 


459. Sizin uğursuzluğunuz öz ucbatınızdandır (Yasin 19)