Ramil Soltanov – 22 parça

ramil-alintilar

Ramil Soltanov

Dərslərdən alıntılar – 22 parça

 


1. Üçü bir yerdə


 


2. Sünnəyə tabeçiyin misalı


 


3. Səhabənin Sünnəyə sarılmağı


 


4. Kimlər nədən danışır


 


5. Qazancın bərəkətinin olmamasının səbəbi


 


6. Muta döyüşü və unudulmaz anlar


 


7. Səid ibn Hərbin ibrətli hekayəsi


 


8. Monqol tatarları müsəlmanların üzərinə gəldikdə


 


9. Elm və mal


 


10. Elm barədə gözəl və əzəmətli sözlər


 


11. Gözəl əxlaq


 


12. İman nədir?


 


13. İbadət nədir?


 


14. Yüksək dərrakə


 


15. Buxarinin heyrətamiz zəkası


 


16. Buxarinin kəramətləri


 


17. Yunus əleyhissəlamın duası


 


18. Zülmün növləri


 


19. Allahın ucaltdığı zənci qul və eybəcər alim


 


20. Mağaradakı ibrətamiz hekayə


 


21. Konstantinopolun fəth edilməsi


 


22. Axirət imtahanına hazırsanmı?