Ət-Tərğib vat-Tərhib – 9 dərs

Zubeyr Dinbazov

Ət-Tərğib vat-Tərhib

Abdul-Əzim ibn Abdul-Qaviyy əl-Munziri

Şeyx Albani rahiməhullahın təhqiqi ilə

 


1. İxlasa həvəsləndirən hədislər


 


2. Riyadan qorxmaq və ondan qorunmaq üçün necə dua edilir?


 


3. Quran və Sünnədən möhkəm tutunmağa rəğbətləndirmək


 


4. Sünnəni tərk etməkdən və bidətlərdən çəkindirən hədislər


 


5. Dində yaxşı sünnə qoymağa həvəsləndirmək və pis sünnə qoymaqdan çəkindirmək


 


6. Elm tələb etməyə və onu öyrətməyə həvəsləndirmək, Alimlərin və elm tələbələrinin fəziləti


 


7. Elm tələb etmək üçün səfər etməyə rəğbətləndirmək


 


8. Hədis eşitməyə və onu başqalarına çatdırmağa həvəsləndirmək


 


9. Peyğəmbərin ﷺ adından yalan danışmağın qadağan olunması