50 Hədis kitabının şərhi – 6 dərs

Səid İsrafilov

(Cəvamiul Kəlim – Az sözlə çox məna ifadə etmək)

İbn Rəcəbin elm və hikməti cəm edən “Cəvamiul Kəlim” 50 hədisin şərhi

 


1. Giriş


 


2. Əməllər niyyətlərə bağlıdır 1


 


3. Əməllər niyyətlərə bağlıdır 2


 


4. Əməllər niyyətlərə bağlıdır 3


 


5. Əməllər niyyətlərə bağlıdır 4


 


6. Cibril hədisi 1