Elm tələb etmək yollarında nişanələr – 17 dərs

Səid İsrafilov

Elm tələb etmək yollarında nişanələr – 17 dərs

Şeyx Əbdüləziz əs-Sədhən

 


1. Müqəddimə, Elmin fəziləti


 

Elm tələb etməyə mane olan amillər


2. Niyyətin fəsad olması


 


3. Şöhrəti sevmək


 


4. Elm məclislərinə gəlməkdə səhlənkarlıq etmək


 


5. Çoxlu işlə məşğul olmağı üzr gətirməkk


 


6. Kiçik yaşlarından elm tələb etmək


 


7. Elm tələb etməkdən uzaq olmaq


 


8. İnsanın öz nəfsini tərifləməsi


 


9. Elmə əməl etməmək


 


10. İnsanın öz nəfsini aşağı görməsi


 


11. “Sonra edərəm” sözünü işlətmək


 


12. Vaxta önəm verməmək


 

Elm tələbəsinin ədəbləri


13. Elm tələb edərkən Sələflərin ədəbləri


 

Elm məclislərində olan ədəblər


14. İxlaslı olmaq


 


15. Elm məclislərinə gəlməyə həris olmaq


 


16. Elm məclislərinə tez gəlməyə həris olmaq


 


17. Dərsə gəlməyənin keçmiş dərsi öyrənməsi