Elm tələb etməyin ədəbləri – 15 dərs

Səid İsrafilov

Elm tələb etməyin ədəbləri

Ərəb dilində (PDF)

 


1. Elmə nail olmağın yolları və mane olan səbəblər


 


2. Elmdə vaxtın qədrini bilmək


 


3. Elm tələbəsinin ədəbləri


 


4. Elmə olan rəğbət


 


5. Elm tələbəsi və Həsəd


 


6. Həsəd, Elm tələbəsi öz nəfsini necə tərbiyələndirməlidir


 


7. Elm tələbəsi məsciddə


 


8. Elm tələbəsinin gecə oyaq qalması


 


9. Elm tələbəsinin insanlar yanında ədəbi


 


10. Elm tələbəsinin təvazökarlığı


 


11. Elm tələbəsi hansı kitabları seçməlidir və ya oxumalıdır


 


12. Elm tələbəsinin Quran əzbərləməsi


 


13. Elm tələbəsinin etmədiyi bir şeyi danışması


 


14. Elm tələbəsinin yayıldığı şayələrə inanması


 


15. Elm tələbəsinə olan tövsiyələr