Elmin bəlaları və ədəbləri – 10 dərs

Adil Rəcəbov

Elmin bəlaları və ədəbləri

 

Elmin bəlaları

1. Elmi Allahdan qeyrisi üçün öyrənmək


 

2. Allah qorxusunun itməsi


 

3. Fətva verməkdə tələsmək


 

4. Təkəbbürlük və ücb


 

5. Qürur


 

6. Həsəd və Kin-küdurət


 

Elmin ədəbləri

1. İxlaslı olmaq


 

2. Daxili və Zahiri təmizləmək


 

3. Yeməyi, yatmağı və danışmağı azaltmaq


 

4. İnsanlara qarışmağı tərk etmək və Dostu-yoldaşı seçmək