Qədər – 15 dərs

Ağəli Şirvanlı

Qədər

 


Ömər ibn Əbdüləzizin həyatı


 


1. Qədərin 4 mərtəbəsi


 


2. Allahın iradəsinin Quran və Sünnədə 2 mənası


 


3. Allah gördüyü işlər barəsində sorğu-sual olunmaz… (Ənbiya 23)


 


4. Allahın felləri fəzilət və ədalət arasındadır


 


5. Qədəri yalnız müsibətlərdə hüccət gətirmək olar


 


6. Həqiqətən qulların əməlləri məxluqdur, yaradılmışdır


 


7. Qul etdiyi əməllərdə ixtiyar sahibidir


 


8. Qədər məsələsində azğınlığa düşməyin tarixi


 


9. Qədər məsələsində müxalif olan firqələr


 


10. Qədər barədə çox dərinə getməmək


 


11. Qədərə iman gətirməyin insanın həyatında rolu


 


12. Risalənin mətni


 


13. Nəsihətin şərhi


 


14. Ortaya çıxan yeniliklər və xülasə