Qəza və qədər – 10 dərs

Ömər Cumanov

Əhli Sünnənin müxtəsər Qəza və Qədər etiqadı – 10 dərs

İbrahim Ruheyli

 


1. Qəza və qədər – tərifi, iman etmək, Quran və Sünnədən dəlillər


 


2. Qədərin dərəcələri və dəlillər


 


3. Qəza və qədərdə əhli sünnə və müxaliflərin mənhəci


 


4. Qulların ixtiyari əməllərində rəyləri 1


 


5. Qulların ixtiyari əməllərində rəyləri 2


 


6. Haqqın, hidayətin, zəlalətin bəyan olunması, məzhəblər və onlara rədd


 


7. İstəyin qisimləri, Əhli sünnədə qisimlər, fərqlər və müxaliflərin mövqeyi


 


8. Qədərdə bəzi dəqiq məsələlərə nəzər yetirmək 1


 


9. Qədərdə bəzi dəqiq məsələlərə nəzər yetirmək 2


 


10. Faydalar