Qədər mövzusu – 13 dərs

Rəşad Hümbətov

Qədər mövzusu – 13 dərs

 


1. Qədər mövzusunda Kitab və Sünnədən kənara çıxmaq olmaz


 


2. Qədər mövzusuna batilcəsinə baş vurmağın (elmsiz dərinliyə getməyin) haram olması


 


3. Qədər Allahın qüdrətidir, bütün məqdur olunanları qabaqlayıb


 


4. Qədərin xeyirinə və şərrinə iman gətirməyin vacib olması


 


5. Məxluqat qədərə doğru gedir, lakin qədəri hüccət (dəlil) gətirmək olmaz


 


6. Allahın elminin əvvəli və axırı yoxdur


 


7. Allahın elmi bütün məlumları olmamışdan qabaq əhatə edib


 


8. Qiyamət gününə qədər olacaq şeylərin hamısı yazılıb və tamamlanıb


 


9. Lövhul-məhfuzda yazılanlar dəyişilmə və əvəzləmə qəbul etmir


 


10. Allahın istəyi, muradının olmasını və olmamasını lazım (vacib) edir


 


11. Məşiyətlə əlaqəli olan hər şey, qüdrətlə də əlaqəlidir


 


12. Həqiqətə qalanda vücudda tək keçən Allahın istəyidir


 


13. Qədərin Xəlq mərtəbəsi