Orucla bağlı ayələrin təfsiri – 10 dərs

Abu Salah

Orucla bağlı ayələrin təfsiri

Şeyx ibn Useyminin şərhi ilə

 


1. Bəqərə 183


 


2. Bəqərə 184


 


3. Bəqərə 184, səfər, xəstəlik və digər əhkamlar 1-14 faydalar


 


4. Bəqərə 184 digər əhkamlar 14-18 faydalar


 


5. Bəqərə 185, Quran, hidayət, şəriət, şükr


 


6. Bəqərə 185, Quran, hidayət, şəriət, şükr


 


7. Bəqərə 186, Dua, Allahın qullara yaxınlığı


 


8. Bəqərə 187, Orucluq gecələri yaxınlıq halal edildi


 


9. Bəqərə 187, Zövcəyə yaxınlıq, sahur və s.


 


10. Bəqərə 187, Etikaf, elm, təqva və s.