Ramazan mühazirələri – 30 dərs

ramazan-muhazireleri-elman

Elman Qasımov

Ramazan mühazirələri – 30 dərs

Bir dəfəyə yüklə – 30 dərs – ZİP


 


1. Ramazan ayı, Oruc, Təravih


 


2. Oruc kimlərə vacibdir, Orucu pozan amillər


 


3. Zəkat və onun şərtləri


 


4. Qurani Kərim aləmlərə bir rəhmətdir


 


5. Qurani Kərim tədəbbür etmək, fəziləti, ədəbləri


 


6. Qurani Kərim tərtillə oxunmalı, tədəbbür edilməlidir


 


7. Salehlərin Qurani Kərimə münasibəti


 


8. Boş vaxt nemətdir


 


9. Az və çox yemək


 


10. Şeytanla insanın düşmənçiliyi


 


11. Şeytanın insanı azdırma yolları


 


12. Şeytanın hiylələri arxayınçılıq, səbəbləri tərk etmək


 


13. Sələflərin halından ibrətlər, Allah qorxusundan ağlayanlar


 


14. Sələflərin arxayın olmamalarının əsas səbəbləri


 


15. Müsəlmanın müsəlman üzərində olan haqqları 1


 


16. Müsəlmanın müsəlman üzərində olan haqqları 2


 


17. Ölümü tez-tez xatırlayın, Dünya həyatı aldanışdan başqa bir şey deyildir


 


18. Ölüm, Yaxşı və pis sonluq


 


19. Qəbr əzabı və Qiyamət günü


 


20. Ölümdən sonra dirilmək


 


21. Qədr gecəsi, Etikaf (məsciddə qalmaq), Fitrə zəkatı


 


22. Fitrə zəkatı


 


23. Bayramla əlaqəli bəzi məsələlər


 


24. Haqq-hesab və sorğu-sual


 


25. Məhşər


 


26. Həşr (Toplanma)


 


27. Ramazan fətvaları


 


28. Ramazan xütbəsi 1


 


29. Ramazan xütbəsi 2


 


30. Ramazan xütbəsi 3