Abu Zeyd – ZİP

Abu Zeyd

Bir dəfəyə yüklə – ZİP

Unudulmuş Sünnətlər – 4 dərs


Siğə mövzusunda şiələrə rədd – 7 dərs


Şiələrin elmi hiylələri – 3 dərs


Quranilər – 2 dərs


Müxtəlif mövzular – 2014 – 24 dərs


Sual-Cavab – 2014 – 51 dərs


Müxtəlif mövzular – 2013 – 22 dərs


Sual-Cavab – 2013 – 52 dərs


Müxtəlif mövzular – 2012 – 74 dərs


Sual-Cavab – 2012 – 20 dərs


Səqəleyn hədisi – 15 dərs


Səhabələrin fəziləti – 5 dərs


Abu Hureyra – 4 dərs


Allahın Ad və Sifətləri – 8 dərs