Ömər Cumanov – ZİP

Ömər Cumanov

Bir dəfəyə yüklə – ZİP

 

Müxtəlif – 35 dərs


Firqələr – 46 dərs


İbrahim Ruheylinin “Davabit Təkfir” kitabının şərhi – 17 dərs


İbn Rəcəbin 50 Hədis kitabının şərhi – 42 dərs


İmam Nəvəvi – Riyad əs-salihin (Salehlər bağçası) – 14 dərs


Qəza və qədər – 10 dərs


Əhli Sünnənin Etiqadda İcması kitabı – 17 dərs


Səhih əl-Buxari – 1-ci Fəsil – Peyğəmbərə gələn vəhyin başlanğıcı kitabı – 9 dərs


Səhih əl-Buxari – 2-ci Fəsil – İman kitabı – 51 dərs


Səhih əl-Buxari – 3-cü Fəsil – Elm kitabı – 59 dərs


Səhih əl-Buxari – 4-cü Fəsil – Dəstəmaz kitabı – 76 dərs


Səhih əl-Buxari – 5-ci Fəsil – Qüsl kitabı – 27 dərs


Səhih əl-Buxari – 6-cı Fəsil – Heyz kitabı – 32 dərs


Səhih əl-Buxari – 7-ci Fəsil – Təyəmmüm kitabı – 12 dərs