Öz nəfsini və ailəni özün ruqya et – 4 dərs

İsmayıl Abu Xalid

Öz nəfsini və ailəni özün ruqya et – 4 dərs

 

Xalid bin Abdur-Rahmən əl-Cureysi

 


1. Şəri Ruqyanın əhkamları


 


2. Sehr və Gözdəymə


 


3. Cinn toxunması və ondan qorunma


 


4. Ruqya oxunan insanda baş verən 22 hal