Zikrin faydaları – 10 dərs

Rəşad Hümbətov

Vabilus-Seyb

İbn Qeyyim əl-Cövziyyə

Zikrin faydaları – 10 dərs

 


1. İnsanı Allaha yaxınlaşdırır


 


2. Allahın səni zikr etməsinə səbəbdir


 


3. Qəlbin həyatını oyadır


 


4. Qəlbin və ruhun gücüdür


 


5. Qeybət etməkdən saxlayır


 


6. Sahibi üçün nurdur


 


7. Allahın və mələklərin salavatını vacib edir


 


8. Allaha itaət etmək ücün ən böyük vasitədir


 


9. Güc-qüvvət verir


 


10. Münafiqlikdən əmin edir