Allahın adlarının mənası – 15 dərs

Rəşad Hümbətov

Allahın adlarının mənası

bu dərslərin görüntülü variantı

 


1. Allahın Ət-Təvvab ismi


 


2. Allahın Əl-Quddus ismi


 


3. Allahın Əs-Sələm ismi


 


4. Allahın Əl-Qaviyyu və Əl-Mətin isimləri


 


5. Allahın Əl-Xaliq və Əl-Xalləq isimləri


 


6. Allahın Əl-Bəri ismi


 


7. Allahın Əl-Musavvir ismi


 


8. Allahın Əl-Cəbbar və Əl-Mutakəbbir isimləri


 


9. Allahın Əl-Latif ismi


 


10. Allahın Əl-Mumin və Əl-Muheymin isimləri


 


11. Allahın Əl-Həsib ismi


 


12. Allahın Əl-Həfiz ismi


 


13. Allahın Əl-Bərr ismi


 


14. Allahın Əl-Muhiyt ismi


 


15. Allahın Əl-Əvvəl, Əl-Əəxir, Əz-Zahir və Əl-Batin isimləri