Allahın Ad və Sifətləri – 8 dərs

Abu Zeyd

Allahın Ad və Sifətləri – 8 dərs

Bir dəfəyə yüklə – 8 dərs – ZİP


 


1. Allahın ad və sifətlərinin fiqhi barəsində


 


2. Allahın sifətləri


 


3. Allahın ULUV – UCALIQ sifəti və səmada olması


 


4. İstiva – Allahın Ərşə yüksəlməsi


 


5. Məcaz


 


6. Allahın NÜZUL – ENMƏ sifəti


 


7. Qiyamət günü Allahı görmək


 


8. Allahın ƏL və ÜZ sifəti