Əhli-Sünnənin Səhabələrə qarşı mövqeyi – 3 dərs

Fərman İsayev

Əhli-Sünnənin Səhabələrə qarşı mövqeyi

 


1. Səhabələrin məqamı və fəziləti, Bir-birindən üstün olması, Əbu Bəkr və Ömər


 


2. Raşidi Xəlifələrin fəziləti, Səhabələrin haqları


 


3. Səhabələrin haqları, Səhabələri söyməyin hökmü