İbrahim peyğəmbər – 6 dərs

Abu Salah

Qurani-Kərimdə İbrahim peyğəmbərin zikri

 


1. Müqəddimə


 


2. İbrahim peyğəmbərin imtahanları


 


3. Rəbbi ilə əxlaqı, dualari və faydalar


 


4. Xalqla (məxluqatla) əxlaqı


 


5. Zəkası, elmi və hüccətdə qüvvəti


 


6. Muhamməd peyğəmbərin ﷺ ondan üstunlüyü və bunda olan faydalar