Sual-Cavab – 241 dərs

Abu Zeyd

Sual-Cavab – 241 dərs

 


1. Sual-Cavab 1


 


2. Sual-Cavab 2


 


3. Sual-Cavab 3


 


4. Təqiyyə və Tovriyyə


 


5. Rəcm ayəsi


 


6. Təşəhhüd


 


7. Məzhəblər


 


8. Qurana and içmək


 


9. Cəfərilər və Rafizilər


 


10. Tabiinlər Səhabələrdən əfzəl ola bilərmi?


 


11. Burnu yerlə sürünsün


 


12. Asi ilə fasiqin fərqi


 


13. Məsciddə təravih namazını imamla tamamla


 


14. İxtilaflı məsələlərdə bir alimin rəyini götürüb şüar etmək


 


15. Dində asanlıq Allahın sədəqəsidir


 


16. Fərz namazından sonra əllərini açıb dua etmək


 


17. Hər küfr insanı dindən çıxarırmı?


 


18. İmanı küfrlə sonra da küfrü imanla əvəz edənin halı


 


19. Şiələrə qardaş demək olarmı?


 


20. Təqlid və ittibanın fərqi


 


21. Hizbiçilər və Təbliğ camaatı


 


22. Ad və Sifətlər barədə


 


23. Pirlər və Ziyarətgahlar


 


24. Allahın ayağını Cəhənnəmə salması


 


25. Maidə 55


 


26. Ömər və Ummu Gülsüm


 


27. Qədir Xum


 


28. Təməttü həcci və siğə


 


29. Ticani kimdir?


 


30. Zeydilər və Cəfərilərin fərqi


 


31. Yezid haqqında mövqeyimiz


 


32. Məsciddə səfləri bölmək olarmı?


 


33. Məsciddə yatmaq və ya uzanmaq


 


34. Əsas odur fərzi tərk etməyəsən


 


35. Məsciddə yer tutmaq


 


36. Uşaqları məscidə gətirmək və Namazda xuşu


 


37. Uşaqların birinci səfdə durması


 


38. Corab və xufun üzərinə məsh etmək


 


39. Cümədən əvvəl sünnət namazı varmı?


 


40. Vitr namazı necə qılınır və qunut duası


 


41. Rükudan qalxanda və Namazda əlləri bağlamaq olarmı?


 


42. Vahhabilik nədir?


 


43. Sələfilik haqqda həqiqətlər


 


44. Qiyamət günü Allahı görmək


 


45. Məgər Sələfilər Allahı cisimləşdirirlərmi?


 


46. Bayram ixtilafı


 


47. Allahın adlarını uşağa qoymaq olarmı?


 


48. Allahın varlığına inanmayanlar, ateistlərin mənasız şübhələri


 


49. Axşam zikrlərində say


 


50. Azərbaycan mütləq olaraq İslamdan çıxmır


 


51. Başqa Qalaktikalarda həyat varmı?


 


52. Çox gülmək


 


53. Əsgərlikdə oruc tutmaq lazımdırmı?


 


54. Firdovs Cənnəti


 


55. Kafirlərin dilində danışmaq olarmı?


 


56. Məsciddə ikinci camaat


 


57. Namaz qılmayanın hökmündə dəvət uçün hansı rəy faydalıdır


 


58. Zənn ilə hökm vermək


 


59. Qadın ərə getdikdən sonra soyadını dəyişdirməlidirmi?


 


60. Qadın qaşını ala bilərmi?


 


61. Qadın şalvar geyinə bilərmi?


 


62. Quranı dəstəmazsız oxumaq olarmı


 


63. Qüsldan sonra dəstamaz almaq lazımdırmı?


 


64. Rafizilərin kəsdiyi əti yemək olarmı


 


65. Saçı bir tərəfdən kəsmək


 


66. Sələf sözünün mənası


 


67. Siqaret çəkən qardaşlara nəsihət


 


68. Təkfir fitnəsindən uzaq durun, bu bir bəladır


 


69. Valideynlərinizə hörmətlə yanaşın


 


70. Vitr namazını 1 rükət qılmaq


 


71. Vitr namazının səsli və ya səssiz qılınması, Qunut duası fərzdirmi?


 


72. Namazda kim imam durmalıdır?


 


73. İnsanın İslamı nə ilə bilinir


 


74. Atamı dəvət edirəm, lakin haqqı qəbul etmir


 


75. Bibiheybət məscid yox pirdir


 


76. Bidət əhlini çaşdıran məsələlər


 


77. Bidət əhlinin salamını almaq olarmı?


 


78. Cadu və Sehrə qarşı Quran oxumaq


 


79. Cənazə namazını dəstəmazsız qılmaq olarmı?


 


80. Əhli-Sünnədə 12-ci İmam varmı


 


81. Elm tələb etməyin ədəbləri


 


82. Əsnədikdə hansı əl ilə tutmaq lazımdır


 


83. Evdə namaz qılarkən azan vermək lazımdırmı?


 


84. Göz zinasından qorunmaq


 


85. Köynəyin qolunu çırmalayıb namaz qılmaq olarmı?


 


86. Lə İləhə İlləllah’a arxayın olub namaz qılmayanlar


 


87. Namaz qılanda bel açıq qalarsa namaz batil olurmu?


 


88. Qadın işləyə bilərmi


 


89. Qadın oruc tutmasa nə etməlidir?


 


90. Qadınlara qəbirsanlığı ziyarət etmək olarmı?


 


91. Qardaşlığı qorumağın yolları


 


92. Sədəqənin faydaları


 


93. Səhrada qiblə necə təyin edilir?


 


94. Şiələrə sədəqə vermək olarmı?


 


95. Şübhəli şeylərdən necə çəkinmək olar


 


96. Telefonda şəkil saxlamaq olarmı?


 


97. Səfər haqqında, Səfərdə ibadətlər


 


98. Nazik coraba məsh çəkmək


 


99. Namaz qılmayanın cənazə namazını qılmaq


 


100. Təvil və Bidət əhlinin vəsfi


 


101. Qəbir ziyarəti və Dua etmək


 


102. Ölülərin eşitməsi


 


103. Rəsul və Nəbi anlayışı


 


104. Fatihə surəsini düzgün oxuya bilməyən imamın arxasında namaz qılmaq


 


105. Rükudan qalxdıqdan sonra əlləri bağlamaq


 


106. Səhər-axşam zikrlərində zəif hədislər


 


107. Namazı sürətli qılmaq


 


108. Xütbə verərkən imamın öz səsini yüksəltməsi


 


109. Malın iki qiymətə satılması


 


110. Dəlil tələb etmək


 


111. İmanı qorumağın yolları


 


112. Əxlaq ən böyük dəvətdir


 


113. Elm öyrənnmək üçün Ərəb dilini bilmək lazımdırmı?


 


114. Ailəni qoru və onları evinə buraxma!


 


115. Şəkil olan evdə namaz qılmaq


 


116. Televizor və İnternet


 


117. Quranın ləfzi və mənaca tərcüməsi


 


118. Ayaqları yumaq, yoxsa məsh çəkmək


 


119. Pis düşündüyümüzə görə günah yazılırmı?


 


120. Riyadan qorunmaq üçün əməlləri gizlətmək və Dua etmək


 


121. Bəzi oyunlarda zərdən istifadə edilir, haramdırmı?


 


122. Namaz xuşusuz qılındısa yenidən qılmaq lazımdırmı?


 


123. Vəsvəsə


 


124. Məzhəbçilərə rədd


 


125. Batil bayramlarda bişirilən yeməkləri yemək olarmı?


 


126. Qara bayraqlılar


 


127. Onlar xəvariclərdir


 


128. Darul-İslam, Daurl-Küfr


 


129. Cihad məsələsi


 


130. Cihad barədə kim hökm verir


 


131. Rəy götürmək


 


132. Namaz qılmayanın hökmü


 


133. Şübhələrdən uzaq olmaq


 


134. Zeyd ibn Əlinin müsnədi


 


135. Əhli kitabın kitablarını oxumaq


 


136. İkrah altında şirk qoşanın hökmü


 


137. Əlləri göbəkdən aşağı tutmaq


 


138. Üstün zənn


 


139. Ayın görünməsi


 


140. Rükudan sonra əlləri bağlamaq


 


141. Bidət əhlinin sifəti


 


142. Hədislər mütəşabih ola bilərmi?


 


143. Təsabih namazı


 


144. Övlad tərbiyəsi


 


145. Cümə günü iki azan vermək, Bidət haqqında


 


146. Elm öyrənməkdə tənbəllik etmək


 


147. Namazda öz dilində dua etmək


 


148. Rükətlər arası əlləri qaldırmaq


 


149. İmam “Səmi Allahu limən həmidəh” dedikdə


 


150. Camaat namazında Fatihə surəsini oxumaq


 


151. Eyni sualı bir neçə elm tələbəsinə vermək


 


152. Səfər namazı


 


153. Adəm əleyhissalamın Peyğəmbər ﷺ ilə Allaha təvəssül etməsi


 


154. Pişəvər gecələri


 


155. Əbu Hureyra haqqı gizlədibmi?


 


156. Əlinin Səhabələri


 


157. Əlini ancaq Mömin sevər


 


158. Əhli Beytim Nuhun gəmisi kimidir


 


159. Niyə Əli 25 il Cihada çıxmayıb


 


160. Mənzilət hədisinin izahı – Şiələrin şübhələri


 


161. Azərbaycanda Rafizi dəvətinin kökü


 


162. Rafizilərin cahillərinə salam vermək olarmı


 


163. İslam ideologiyadırmı?


 


164. Kim deyir ki, Sələfilər düşünmür


 


165. İmam Əli və Cəməl döyüşü


 


166. Məsciddə yer tutmaq


 


167. İdman paltarında məscidə gəlmək


 


168. Valideyn çağırarsa məscidi tərk etmək olarmı?


 


169. Riya haqqında


 


170. Təkfirçi rafizilər


 


171. Namazda əlləri göbəkdən aşağı tutmaq


 


172. Şeyx Albani rukudan sora əlləri bağlayanı bidətçi görübmü?


 


173. Səhih hədisin səhih olma şərti


 


174. Kölgə ilə Günəş arasında oturmaq


 


175. Müsəlmanın müraciət forması necə olmalıdır?


 


176. O vaxt Şiə olmayıb


 


177. Kərbəla torpağı və Möhür


 


178. Müsəlman qardaşın ayıbını açmaq


 


179. Bəs onlardan elm götürülürmü?


 


180. Müsəlmanı İslam dairəsindən çıxaran bidətlər varmı?


 


181. Əsr namazından öncə və sonra sünnət namazı varmı?


 


182. Qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi


 


183. Pirlərdə şəfa tapanlar


 


184. Dəqiqləşdirmədən danışmağın təhlükəsi


 


185. İsra və Merac


 


186. Xəvariclərin şübhələrinə cavab


 


187. İxvanlar müasir xəvariclərdir


 


188. Nasibilik


 


189. İki qiymətli ticarət


 


190. Hər əxlaqdan danışana qulaq asmaq olarmı?


 


191. Qisas


 


192. Ruhun qidası


 


193. Seyyidlər


 


194. Duanın qəbul olunması üçün ağaca parça bağlamaq


 


195. Şiələr və rafizilər arasında fərq varmı?


 


196. Onun bədəninə cin girə bilərmi?


 


197. Dindən çıxan insan


 


198. Əsr namazından öncə və sonra sünnət namazı varmı?


 


199. Səfərin məsafəsi, müddəti


 


200. Mülk surəsi və Ayətul Kursinin fəziləti


 


201. Kiçik şirk böyük günah sayılırmı?


 


202. Hidayət diləmək


 


203. Hansı növ lotoreya icazəlidir


 


204. Camaat namazı getməmək günahdırmı?


 


205. Qul haqqını Allahın haqqından üstün tutanlar


 


206. İtin ağız suyu dəstəmazı pozurmu?


 


207. Tövbənin şərtləri


 


208. Broyler toyuqlar


 


209. Suya ovsun etmək


 


210. Namazda səflər necə düzəlməlidir?


 


211. Ana öz övladının övrətini yuyarkən dəstəmazı pozulurmu?


 


212. Mən başqasının adından nəsihət edə bilərəmmi?


 


213. Niqab vacibdir, yoxsa sünnə?


 


214. Çörək bərəkətlərin və nemətlərin ən üstünü sayılırmı?


 


215. Tək namaz qılarkən azan vermək vacibdirmi?


 


216. Yuxular haqqında


 


217. Səcdədə öz dilimdə dua edə bilərəmmi?


 


218. İş yerində hissə-hissə namaz qılanda hər dəfə azan verməliyikmi?


 


219. İmamiyyə kitabı haqqında


 


220. Şiələrlə mübahisə etmək üçün oxumağa hansısa kitabınız varmı?


 


221. Fərz namazlarını maşında qılmaq olarmı?


 


222. İsra surəsi 24-cü ayə


 


223. Elm tələb etmək istəyən və bu yolda çətinliklərlə qarşılaşan qardaşlara nəsihət


 


224. Namazda şeytan vəsvəsə verir


 


225. Nəzir qurbanı haqqında


 


226. Əqiq qurbanının əti necə paylanılmalıdır?


 


227. İmkanı olub qurban kəsməyən günah qazanırmı?


 


228. Yeni ibadətə başlayan valideyn övladlarının əqiq qurbanını kəsməlidirmi?


 


229. Boynunda əqiq qurbanları olan, qurban bayramında nə etməlidir?


 


230. Qeyri-müsəlman ölkələrində zina edənin halı necədir?


 


231. Bidət əhli ilə müamilə


 


232. Qəzəbli halda talaq vermək


 


233. Deyilən sözdən başqa məna çıxarmaq (lazimil qovl)


 


234. Faydasız olanı tərk edin


 


235. Quranı anlamadan oxumaq, mənaca təcüməsi


 


236. Rafizilərdə saqqal və isbal


 


237. Azan və Quran oxuyarkən səsi gözəlləşdirmək


 


238. Bu elmdir, təqlid deyil


 


239. Valideyn elm tələb etməyə icazə vermirsə


 


240. Evlilik zamanı qadının ev və s. tələb etməsi


 


241. Allah ilk öncə nəyi yaradıb?