Siğə mövzusunda şiələrə rədd – 7 dərs

Abu Zeyd

Siğə mövzusunda şiələrə rədd – 7 dərs

 


1. Siğənin haram olduğuna Qurandan dəlillər


 


2. Siğənin haram olduğuna Sünnədən dəlillər


 


3. Siğənin haram olduğunun ağıl ilə isbatı


 


4. Nisa 24-cü ayə ətrafında şiələrə cavab birinci hissə


 


5. Nisa 24-cü ayə ətrafında şiələrə cavab ikinci hissə


 


6. Ömərin həcc və qadın mutəsini (siğəni) qadağan etməsi şübhəsinə cavab


 


7. Misyar nikahı ilə siğənin fərqi