Firqələr – 46 dərs

Ömər Cumanov

Firqələr – 46 dərs

Bir dəfəyə yüklə – 46 dərs – ZİP

 


1. Giriş


 


2. Sələf


 


3. Xəvariclər 1


 


4. Xəvariclər 2


 


5. Xəvariclər 3


 


6. Rafizilik 1


 


7. Rafizilik 2


 


8. Kərbəla hadisəsi


 


9. Nuseyriyələr 1


 


10. Nuseyriyələr 2


 


11. Duruzlar 1


 


12. Duruzlar 2


 


13. Bahai 1


 


14. Bahai 2


 


15. Qadyanilər 1


 


16. Qadyanilər 2


 


17. Sufilər 1


 


18. Sufilər 2


 


19. Sufilər 3


 


20. Sufilər 4


 


21. Sufilər 5


 


22. Murciyələr 1


 


23. Murciyələr 2


 


24. Murciyələr 3


 


25. Murciyələr 4


 


26. Cəhmiyələr 1


 


27. Cəhmiyələr 2


 


28. Motəzilər 1


 


29. Motəzilər 2


 


30. Əşarilər 1


 


31. Əşarilər 2


 


32. Maturidi


 


33. Azma səbəbləri


 


34. İxvanul muslimin


 


35. Təkfir cəmaatı


 


36. Təbliğ cəmaatı


 


37. Nurçular


 


38. Düyübəndiyələr


 


39. Mehdiyələr


 


40. Cəfərilər


 


41. Masonlar


 


42. Seyhonlar


 


43. Buddistlər


 


44. Şübhələrə cavablar


 


45. Hinduslar


 


46. Şintoya