Namaz qılanların xətaları – 22 dərs

Ağəli Şirvanlı

Namaz qılanların etdikləri xətaların bəyanı

Məşhur ibn Həsən Ali Salman

 


1. Müqəddimə


 

1-ci Fəsil: Namaz qılanların geyimlərində və öz övrətlərini ortməklərində etdiyi xətalar


2. Libas barədə məlumat


 


3. Dar paltarda namaz qılmaq


 


4. Nazik (Şəffaf) paltarda namaz qılmaq


 


5. Namaz əsnasında övrətin açılması, Geyim məsələsi


 


6. Paltarı topuqdan aşağı geyinənin namazı


 


7. Bir parçaya bürünüb namaz qılmaq, Namazda ağızı örtmək


 


8. Namazda paltarın qollarını çırmalamaq, Çiyni açıq halda namaz qılmaq


 


9. Üzərində şəkil olan paltarlarda namaz qılmaq


 


10. Sarı, qırmızı paltarda və başı açıq namaz qılmaq


 

2-ci Fəsil: Namaz qılanların məkanla bağlı etdiyi xətalar


11. Kərbala torpağında namaz qılmaq


 


12. Qəbir olan yerdə namaz qılmaq


 

3-cü Fəsil: Namaz qılanların namazda etdiyi xətalar


13. Niyyəti səsli etmək


 


14. Sütrə barədə edilən xətalar


 


15. Sütrənin həcmi və miqdarı


 


16. Namazın sözlərini qəlbdə oxumaq (dili tərpətməmək)


 

4-cü Fəsil: Namaz qılanların qiyamda etdiyi xətalar


17. Təkbir gətirdikdə əlləri qaldırmaq


 


18. Əlləri namazda bağlamaq və sinəyə qoymaq


 


19. Rükuda və rükudan qalxarkən edilən xətalar


 


20. Səhv səcdəsindən sonra yenidən təşəhhüddə oturmaq xətası


 


21. Təşəhhüddə edilən xətalar


 


22. Oturuşda təşəhhüddə salam verərkən edilən xətalar