Peyğəmbərin ﷺ müxtəsər sirası – 7 dərs

Veysəl Orucov

Peyğəmbərin ﷺ müxtəsər sirası

İmam Nəvəvi

 


1. Peyğəmbərin ﷺ adları, ləqəbi, nəsli, doğum günü


 


2. Peyğəmbərin ﷺ zövcələri


 


3. Peyğəmbərin ﷺ övladları


 


4. Peyğəmbərin ﷺ möcüzələri 1


 


5. Peyğəmbərin ﷺ möcüzələri 2


 


6. Peyğəmbərin ﷺ müəzzinləri, ümrəsi, həcci və iştirak etdiyi döyüşlər


 


7. Peyğəmbərin ﷺ yazıçıları və elçiləri