Bəzi surələrin və ayələrin fəziləti – 14 dərs

Kamal Hüseyn

Bəzi surələrin və ayələrin fəziləti – 14 dərs

 

1. Surələrin və ayələrin fəziləti


 

2. Bəqərə və Ayətul-Kursi


 

3. Kəhf, Mülk, Kafirun


 

4. Fatihə, İxlas, Fələq, Nas


 

5. Bəqərə surəsinin fəziləti


 

6. Bəqərə surəsi 285 və 286-cı ayələrin fəziləti


 

7. Ayətul-Kursinin fəziləti


 

8. Fatihə surəsinin fəziləti


 

9. İxlas surəsinin fəziləti


 

10. Fələq və Nas surələrinin fəziləti


 

11. Kafirun surəsinin surəsinin fəziləti


 

12. Kəhf surəsinin fəziləti


 

13. Mülk surəsinin fəziləti


 

14. Məryəm surəsi 71-ci ayə