Qurani Kərimin təfsiri (Şeyx Useymin) – 289 dərs

Adil Rəcəbov

Qurani Kərimin təfsiri (Şeyx Useymin) – 289 dərs

 

1. Fatihə surəsi


2. Bəqərə surəsi


33. Əhzab surəsi


78. Nəbə surəsi


79. Nəziət surəsi


80. Əbəsə surəsi


81. Təkvir surəsi


82. İnfitar surəsi


83. Mutaffifin surəsi


84. İnşiqaq surəsi


85. Buruc surəsi


86. Tariq surəsi


87. Əla surəsi


88. Gaşiyə surəsi


89. Fəcr surəsi


90. Bələd surəsi


91. Şəms surəsi


92. Leyl surəsi


93. Duha surəsi


94. İnşirah və ya Şərh surəsi


95. Tin surəsi


96. Əlaq surəsi


97. Qədr surəsi


98. Beyyinə surəsi


99. Zəlzələ surəsi


100. Adiyat surəsi


101. Qariə surəsi


102. Təkəsur surəsi


103. Əsr surəsi


104. Huməzə surəsi


105. Fil surəsi


106. Qureyş surəsi


107. Maun surəsi


108. Kovsər surəsi


109. Kafirun surəsi


110. Nəsr surəsi


111. Məsəd surəsi


112. İxlas surəsi


113. Fələq surəsi


114. Nəs surəsi