Sual-Cavab – 2015 – 48 dərs

Elman Qasımov

Sual-Cavab – 2015 – 48 dərs

 


1. Haqq və batil təvəssül


 


2. Həccdə şeytanı daşlamaqda olan hikmət


 


3. Suda ölən balığı yemək olarmı?


 


4. Qüsl almaq üçün şərait olmadıqda nə etmək lazımdır?


 


5. Alt paltarda ola-ola zikr etmək olar?


 


6. Qadın şalvar geyinə bilərmi?


 


7. Ölüm ayağında olan cahil insana “kəliməyi şəhadəti” dedizdirmək olarmı?


 


8. Qadına azan və iqamə vermək icazəlidirmi?


 


9. Qadın kişi həkimin yanına gedə bilər?


 


10. Nazik corab üzərinə məsh çəkmək olar?


 


11. Qan aldırmaq nə zaman əfzəldir?


 


12. Usta işlənilən yerdə ev sahibinin verdiyi yeməyin hökmü


 


13. Alınan malın üzərinə nə qədər qoyub satmaq olar?


 


14. Yas yerinə pul yazdırmaq olar?


 


15. İmam “Əmin”-i yavaşdan dedikdə, məmum ucadan deyə bilər?


 


16. Nafilə orucunu və ramazan orucunu bilərəkdən açanın kəffarəsi


 


17. Kişi məhrəmi yanında olan qadınla söhbət edə bilərmi?


 


18. 9-10 yaşında olan oğlan uşağının imam durması


 


19. Qurbanın hər hansı hissəsinin qəssabda qalması


 


20. Biz bunları əllə dəyişdirmək qüdrətində deyilik


 


21. Namazın və orucun savabını kiməsə hədiyyə etmək olarmı?


 


22. Namaz qılmayanı (qadını) almaq və ya namaz qılmayana (kişiyə) qız vermək


 


23. Azan və iqamə arasında əl qaldırıb dua etmək


 


24. Asanlıqla halallıq vermək nə dərəcədə düzdür?


 


25. Cahillikdə kiminsə haqqına girmisənsə, onu necə qaytarmaq olar?


 


26. Cənazə namazı necə qılınır?


 


27. Məsciddə işıqlar sönərsə, azanı necə vermək lazımdır?


 


28. Örtünməyən bacılara nəsihət


 


29. Zöhr namazının sünnəti neçə rükətdir?


 


30. Qəbirstanlıqda cənazə namazı qılmaq olar?


 


31. Kitab əhlinin kəsdiyini yemək olar?


 


32. Təşəhhüddə barmağın vəziyyəti


 


33. Dükanda satılan toyuqlar


 


34. Maşınla getdikdə maşında olanların salam verməsi


 


35. Qurban kəsilərkən neçə hissəyə bölünməlidir?


 


36. Başı əyərək və ya başı yüngülvari tərpətməklə salam


 


37. İslamda təqlidin hökmü


 


38. Bir daha təqlid haqqında


 


39. Bir insana haqqı başa salanda başa düşmürsə, nə etmək lazımdır?


 


40. Ölünün ruhuna Quran oxuyub pul almaq


 


41. Üz cizgiləri olmayan şəkillərin şəriətdə hökmü


 


42. Duha namazını davamiyyətli qılmaq bidətdirmi?


 


43. Qadınların maşın sürməsinin hökmü


 


44. Əqiqin hökmü, sayı, kəsilməsi, kəsilmə günü


 


45. Qayınana gəlinə deyir ki, “ərivə qulaq asma, mənə qulaq as”


 


46. Məscidin içi boş olduqda, çöldə namaz qılmağın hökmü nədir?


 


47. Rükudan qalxdıqda əllər qaldırılır?


 


48. Kəffarəsi olan və tövbə lazım olan and