Rəşad Hümbətov – 2015 – 200 parça

rashad-alintilar-2015

Rəşad Hümbətov

Dərslərdən alıntılar – 2015 – 200 parça

 


1. Ən faydalı əməl


 


2. Ən gözəl nemət


 


3. Elmsiz danışmaq


 


4. Bu duaları tərk etmə


 


5. Kim bu duanı etsə


 


6. Bilin ki, yanınızda Mələklər var


 


7. Gizli şəhvət


 


8. Gözəl əxlaq


 


9. Güclü hifz


 


10. İxlassız edilən əməl


 


11. Dilini qoru


 


12. Diqqətlə dinlə


 


13. Ən böyük müsibət


 


14. Etdiyin günah və Ölüm anı


 


15. İbn Teymiyyənin zindandakı duası


 


16. Namazda ilk cərgələrin savabı


 


17. Niyə xütbələr qəlbə təsir etmir


 


18. O gün dostlar düşmən olacaq


 


19. Qəlbini 3 yerdə axtar


 


20. Qəlbini ona tərəf yönəlt


 


21. Artıq möminlər nicat tapdı


 


22. Dünya fitnəsi və imtahanı nədir


 


23. Əqlin qidası


 


24. Günahı tərk etmək üçün vasitələr


 


25. Mömin öz işi ilə məşğul olmalıdır


 


26. Müsibətlər gəldiyi zaman nə etməli


 


27. Nəyə görə elm hasil olmur


 


28. Qəlbdə olan xəstəlik


 


29. Sadiq tövbə


 


30. Zikr nurdur


 


31. Alimlər arasında olan həsəd


 


32. Allah ona Cənnəti nəsib edər


 


33. Allah səni eşidir


 


34. Allahı layiqincə yad edin


 


35. Atam Quranın yarısını oxumamış yatmırdı


 


36. Çox zarafat etmək


 


37. Dünya həyatı kiçik görsənər


 


38. Ən böyük haram


 


39. Ən böyük ruzi


 


40. Gecənin sonu qiyamda dayanan insan


 


41. Allahın rəhmətinə nail olmaq


 


42. Gecə namazına qalxmaq üçün dua etmək


 


43. Günah və İstiğfar


 


44. İzzəti haqsız qazanmağa çalışanlara


 


45. Kədərin, qəmin, qüssənin, hüzünün gəlməsinə səbəb


 


46. Kim bu etiqadla Allahın qarşısına çıxarsa xeyir tapar


 


47. Müaviyənin iman gətirməsi icma ilə sabit olub


 


48. Qadınlar üçün xüsusi şirinlik vardır


 


49. Sadiq sevginin əlaməti


 


50. Ümumi lənət, ümumi təkfir xüsusi lənət və xüsusi təkfiri gərəktirmir


 


51. Allah onu sevdirər


 


52. Allah müttəqilərdən qəbul edir


 


53. Allah yanında hörmət


 


54. Allah, yoxsa valideyn


 


55. Allahdan uzaq düşən qəlb


 


56. Allahı ən çox tanıyanlar


 


57. Allahı zikr etməyin faydası


 


58. Allahın dostları hüzn çəkməyəcək


 


59. Allahın qəzəbi


 


60. Allahın qulundan üz döndərməsi


 


61. Boş xəyallar


 


62. Boş-boş danışmağı tərk edin


 


63. Gecənin xəlvəti


 


64. Gecə namazını qaçırma


 


65. Şərli insanlar


 


66. İnsan belə düşünür bəzən


 


67. İnsan nə zaman xeyir içində olur?


 


68. İnsan öz əməlinə arxayın olmasın


 


69. İnsan özünü tərifləməli deyil


 


70. Şeytanın insana ilk təlbisi


 


71. Oruc tutmayanlar


 


72. İmanın miqdarı


 


73. İki Cənnət


 


74. Dağ boyda savabların sonu


 


75. Nəfsinə bunu de


 


76. Onun ölməsi daha xeyirlidir


 


77. Nəfs, başqa heç nə


 


78. Sabit qalmağa kömək edən əməl


 


79. Xuşuya müvəffəq edən əməl


 


80. Əməlin Quran və Sünnəyə müvafiq olması


 


81. Axır kəlmə


 


82. Dilinizi qoruyun


 


83. Əbədi xoşbəxtlik


 


84. Bil ki, o nemət bəladır


 


85. Dəvət edib özlərini unudanlar


 


86. Bildiklərinizə əməl edin


 


87. Bilmirəm hansına şükür edim


 


88. Bu 4 şeyi hamı bilməlidir


 


89. Ancaq o fayda verəcək


 


90. Ağıl nemətinə görə şükür edin


 


91. Əməllərin qəlbə təsiri


 


92. Əxlaqın korlanması


 


93. Gözünüzü haramdan çəkin


 


94. Həqiqi məğrur olanlar kimlərdir


 


95. Həqiqi məhbus


 


96. Həqiqi təqva sahibləri


 


97. Hər addımın Allah üçün olsun


 


98. Hər bidət küfrdən alınıb


 


99. Həsəd və çox deyib gülmək


 


100. İbn Covzidən dəyərli sözlər


 


101. İbn Useymin daima bu ayəni eşitməyi sevərdi


 


102. İmam Əhmədin duası


 


103. İmanın zəifliyinin əlamətləri


 


104. İstiğfarı çoxalt


 


105. İstixarə


 


106. Kiməsə zülm etmisənsə istğfar et


 


107. Kimsəni deyil nəfsinizi qınayın


 


108. Möminlər sevinməlidir


 


109. Mömin hər bir halda Allahdan razıdır


 


110. Müsəlman qardaşın ayıbını örtmək


 


111. Keçmişdə edilən itaət


 


112. Niyyətə görə qazanılan savab


 


113. O belə alim idi


 


114. Qəlbini düzəlt


 


115. O gün sirlər aşkar olacaq


 


116. Qəlbin düz olması


 


117. Rəbbinin rəhməti genişdir


 


118. Arif insan


 


119. Bəla və afiyət əhli


 


120. Bizdən əvvəlkilərin etdiyi əməl


 


121. Bütün pisliklərin mənbəyi nəfsdir


 


122. Hamı Allaha möhtacdır


 


123. İxlasın hasil olması


 


124. Məşğul qəlb


 


125. Nəfsinizi təmizə çıxarmayın


 


126. Qəlbi hərəkətə gətirən nədir


 


127. Qəlbin sıxılmasına səbəb


 


128. Qulun Rəbbinə olan qorxusu kamil olarsa


 


129. Rəbbimiz Allahdır deyənlər çoxdur


 


130. Rüsvayçılığın əsli


 


131. İbadət nədir? İbadətin tərifi


 


132. Qəlb xəstəliyi daha pisdir


 


133. Kişi dəstəmazda ehtiyat edir, təkfirdə isə…


 


134. Sən nələri itirirsən?


 


135. Yalnız təklikdə olan ibadətin


 


136. Firavan yaşayan ixlaslı şəxslər


 


137. Halal və harama fikir verməyənlər


 


138. Halımıza bax


 


139. İnsanlara ehsan etmək


 


140. Kim Allahı haqqı ilə tanıyarsa


 


141. Məgər şirk və küfr edən dərhal kafir olur?


 


142. Nifaqın 4 əlaməti


 


143. Qəlbi məscidlərə bağlı olanlar


 


144. Sadiq tövbənin sirri


 


145. Sadiqlik və səmimilik


 


146. Saleh əməlin savabı


 


147. Savablar niyyətə bağlıdır


 


148. Səhabələrin ən çox qorxduğu məsələ


 


149. Şan-şöhrətdə təkləşmək istəyənlər


 


150. Şərii elmə sahib olmağın yolu


 


151. Şərt deyil ki, məsum olasan


 


152. Tövbə edənlər


 


153. Tövbənin qəbul olunmasında qayda


 


154. Tövhidin fəziləti


 


155. Xəlvətdə ağlamaq


 


156. Xəlvətinizi düzəldin


 


157. Xoş o insanın halına


 


158. Valideynə yaxşılıq böyük günahlara kəffarədir


 


159. Ən böyük məqsəd


 


160. Qəlbi xəstə olanlar


 


161. Allah üçün sevənlər


 


162. Anan sağdırsa Cənnətin qapısı hələ açıqdır


 


163. Bəzi evlər qəbirstanlıqdan daha pisdir


 


164. Aldanan insan


 


165. Kəhf surəsinin ilk 10 ayəsini əzbərləməyin fəziləti


 


166. Allahdan ümid kəsmək


 


167. Pis işlərin haram, yaxşı işlərin halal olma səbəbi


 


168. Kiməsə dini fayda vermək


 


169. Qəlbi fəsad və islah edən 2 əməl


 


170. Namazda birinci təkbirə gecikəndən əlini üz


 


171. Kişi üçün ən böyük müsibət


 


172. Sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xərcləyin


 


173. Təklikdə Allahla sadiq ol


 


174. Heç kimin istəyini Allahın istəyindən üstün tutma


 


175. Bəzi kişilər qadını elə sevir ki…


 


176. Qeybət və nəmmamlıq olan məclislər çox təhlükəlidir


 


177. Allahın saleh qulları kimlərdir?


 


178. Namazda səcdənin ləzzəti


 


179. Namazda Peyğəmbərə ﷺ salam vermək (Şübhəyə cavab)


 


180. Tək Allahdan istəmək onlara ağır gəlir!


 


181. Daima xeyir içərisində olmaq istəyirsənsə


 


182. Gecə elə bir saat yoxdur ki…


 


183. Haqsız yerə əziyyət vermək


 


184. Hər bir halında Allahı zikr et


 


185. İnsana ən zərərli iki şey


 


186. O yoldaşlardan Allaha sığın


 


187. Ölümü tez-tez xatırlayan


 


188. Ona yalnız təmiz olanlar toxuna bilər


 


189. Qədərə iman gətirməyin faydaları


 


190. Qədərə iman gətirmək tövhidin tamamıdır


 


191. Qəlbin islahı üçün çalışmaq


 


192. Avam və təqlidçi insan


 


193. İnsanların zehinləri fərqlənir


 


194. İbn Teymiyyənin yazdığı şeir


 


195. Şeytanın təlbisi


 


196. Allahın qulundan üz döndərməsinin əlameti


 


197. Qəlbin, əqlin, rəyin fəsadlaşmasının səbəbi


 


198. Səni Allaha tərəf yönəldən müsibət daha xeyirlidir


 


199. Nəfsini günahdan təmizləyən nicat tapmışdır


 


200. Hər yerdə izzətli olmaq istəyirsənmi?