Veysəl Orucov – 2016 – 104 parça

Veysəl Orucov

Dərslərdən alıntılar – 2016 – 104 parça

 


1. Allahın ən çox sevdiyi söz


 


2. Müsəlmanın müsəlmana yardım etməsi


 


3. Peyğəmbərin ﷺ təvazökarlığı


 


4. Günahları tərk edin


 


5. Allahın sənə bəxş etdiyi bu nemətin qədrini bil


 


6. Zinaya aparan ən böyük səbəb


 


7. İbn Qeyyimin (rahimahullah) gözəl bir şeri


 


8. Bir insanın ixlaslı yoxsa riyakar olduğunu necə bilmək olar?


 


9. Şeytan insanı riyaya salmaq üçün hansı yollardan istifadə edir?


 


10. Əgər yüksək imana sahib olmaq istəyirsənsə


 


11. Əsas odur qəlbim təmizdir deyənlər


 


12. Heç bir günahı kiçik görmə


 


13. Ramazan bayramı ilə əlaqəli bəzi mühüm xatırlatmalar


 


14. Kimdə bu 3 əlamət olarsa imanın şirinliyini dadar


 


15. Haqq yol ortadadır, kim getmək istəyir gedir


 


16. Allah onları əsla bağışlamayacaq


 


17. Allah sizin üçün din olaraq İslamı seçdi


 


18. Sələfilər qəbirlərə hörmət etmir deyən rafizilərə cavab


 


19. Zülm olunan Müsəlmanlar üçün dua


 


20. Peyğəmbərin ﷺ Əliyə etdiyi məhşur tövsiyəsi


 


21. Peyğəmbərin ﷺ Ümməti üçün ən çox qorxduğu məsələ


 


22. Nəfsini özünə hakim edənlər


 


23. Münafiqlərin ən əsas və ən təhlükəli məqsədləri


 


24. Yəhudi olan bir nəfərin İslamı qəbul etmə qissəsi


 


25. Başına müsibət gəlibsə bil ki, bu 3 səbəbdən birinə görədir


 


26. Bil ki, başına gələn bütün müsibətlərdə bir hikmət var


 


27. Həqiqi möminin halı


 


28. Qəlbi möhürlənmiş insanın düçar olduğu xəstəliklərdən biri


 


29. İnsanın düçar olduğu ən böyük müsibət


 


30. Zina etmək istəyən gəncə Peyğəmbərin ﷺ nəsihəti


 


31. Qiyamət günü Peyğəmbərə ﷺ ən yaxın olan insan


 


32. Şeytan ilə Allah arasında olan dialoq


 


33. Qiyamət gününün dəhşəti


 


34. Allahı zikr etməyin önəmli faydaları


 


35. Onlar Allahdan başqa heç kimdən qorxmazlar


 


36. Hər kəs bacardığı şəkildə Allahın dininə yardım etməlidir


 


37. Bizlərə Vəhhabi deyənlərə cavab


 


38. Bu dünyada bir qonaq kimi ol


 


39. İmanı artıran əsas səbəblərdən biri


 


40. Tövbənin qəbul olmasının 4 əlaməti


 


41. Əgər insanın ruhu xəstələnərsə


 


42. Allahın dinində müvəffəq olanlar kimlərdir


 


43. Səhabələr xeyir əməllərdə belə yarışardılar


 


44. Qardaşlığın qədrini-qiymətini bilin


 


45. Qısa və önəmli nəsihət


 


46. Abdullah ibn Məsud təqvanı necə izah etdi


 


47. Şirk içində olan topluma Allahın yardımı gəlməz


 


48. Şeytan insanı necə günaha batırır


 


49. Pis zənn fitnənin yayılmasına səbəb olur


 


50. Qəlbinin sərt və ya yumşaq olduğunu bilmək üçün bəzi əlamətlər


 


51. Bidət əhlinin kitablarını oxuduqca insanın qəlbi qaralır


 


52. Qəlbi daşa dönənlər


 


53. Ayın ikiyə bölünmə möcüzəsi


 


54. İman əhlinin xüsusiyyətləri


 


55. Qəbul olunan tövbə


 


56. Onlar Peyğəmbəri ﷺ belə sevirdilər


 


57. Əhli beyt sevgisi


 


58. İmam Əlinin təəccüb etdiyi şəxslər


 


59. Qadınlara qarşı haqsızlıq etməyin


 


60. İslam rəhmət dinidir


 


61. Qəfil gələn ölümdən qorx ey müsəlman!


 


62. Göz zinasından qorunan insana verilən 3 xeyir


 


63. Səhabənin narahatlığı və Peyğəmbərin ﷺ Ona nəsihəti


 


64. Tövhidin qüvvətli olması və həqiqi təvəkkül


 


65. İmanı ən çox artıran səbəb


 


66. Kafirləri boş ver, sən kafir olmadıqca onlar səndən razı qalmaz


 


67. Müşriklərin etdiyi əməllər onlara fayda verməyəcək


 


68. Sabit qalmaq üçün ən önəmli səbəb


 


69. Nemətlər diyarı Cənnət


 


70. Səni ağladan nədir ey Allahın Peyğəmbəri ﷺ


 


71. Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin


 


72. Əgər belə olsan Qiyamət günü sənin üçün heç bir qorxu yoxdur


 


73. Sən Allahın sevgisini üstün tutanlardansan, yoxsa nəfsinin sevgisini


 


74. Peyğəmbərin ﷺ, Əbu Bəkrin və Ömərin birlikdə aclıq imtahanı


 


75. İbrahim Peyğəmbərin Allaha təvəkkülü


 


76. İlk dəfə namaz qılmaq istəyim


 


77. İxtilaflar olanda nə etməliyik?


 


78. Kiminsə demədiyi sözü onun adından yayaraq böhtan atanlar


 


79. Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın


 


80. İxtilaf etməyin yoxsa zəifləyərsiniz


 


81. Elm tələbələri arasında olan ixtilaf necə həll olmalıdır


 


82. Elm tələbələrinin sözlərini montaj edib yayanlar


 


83. Elm tələbələrini ləkələməyə çalışanlar


 


84. Elm tələbələri haqqında təkfirçi, İŞİDçi və s. böhtanlar yayanların əsl məqsədi


 


85. Əgər bir elm tələbəsi digəri haqqında dəlilsiz danışarsa


 


86. Başqalarının ayıbları ilə məşqul olmaqdansa, öz ayıblarınla məşqul ol


 


87. Haqq üzərə birləşin və parçalanmayın!


 


88. Möminləri batil iddialar ilə ittiham edib, əziyyət verənlər


 


89. Müsəlmanların qanı axır heç vecinə almır, amma


 


90. Hər kəs ilk öncə öz ayıbları ilə məşğul olmalıdır


 


91. Təkfirçilərlə oturub-durur deyənlərə gözəl cavab


 


92. Alimlərin arxasınca danışanlar


 


93. Şəxsi mənfəətləri üçün müsəlmanları parçalayanlar


 


94. Kimisə kor-koranə təqlid edənlər


 


95. Onları müdafiə etməyimiz lazımdır


 


96. Ümmətin belə fitnəkarlara ehtiyacı yoxdur


 


97. Gözəl bir dua


 


98. Kafirləri tərk edib Müsəlmanların üstünə düşənlər


 


99. Parçalanmaların kimlər tərəfindən gəldiyini bilək, diqqətli və ayıq olaq


 


100. Öz mənfəətlərinə uyğun danışanlar


 


101. Kor-koranə təqlid və təəssübkeşlik edənlər


 


102. Bildiyi elmə əməl etməyənlər


 


103. Məsələlərin təfsilatını bilmədən danışmayın


 


104. Başçılığa görə və gündəmdə qalmaq üçün Müsəlmanları parçalayanlar