Sahib Əsədov – 2015 – 6 dərs

sahib-muxtelif-2015

Sahib Əsədov

Müxtəlif mövzular – 2015 – 6 dərs

 


1. Zəkat haqqında


 


2. Möminlərin dayısı Müaviyə


 


3. Əli və Müaviyə arasındakı ixtilafa münasibət


 


4. Bidətlə əməl etmək nəfsi yormaqdır


 


5. İnsan öz dostunun dinindədir


 


6. İnsanın özünün etmədiyi bir əmələ dəvət etməsi