Ubeydullah – 2016 – 13 dərs

Ubeydullah

Müxtəlif mövzular 2016 – 13 dərs

 


1. Həccdən qayıdan qardaşlara nəsihət


 


2. Saqqal saxlamaq Peyğəmbərin ﷺ sünnəsidir


 


3. Sələfilər və Əmr sahibləri


 


4. Allah üçün sevməyin əhəmiyyəti


 


5. Zülm əhlindən uzaqlaşmağın fiqhdən olmasının bəyanı


 


6. Bidət əhlindən uzaq olun!


 


7. Mövlüd günü və onun sünnədə olan hökmü


 


8. Ən əzəmətli dəvət Tövhidə və Pəyğəmbərin ﷺ tabeçiliyinə olunan dəvətdir


 


9. Bilirsinizmi Qiyamət günü müflis olan kimdir?


 


10. Qəlblərin sərtləşməsinin səbəbləri nədir?


 


11. Gündəlik imanı artıran səbəblər


 


12. Valideynlərini tərk edən haqqında


 


13. Elm tələbəsi necə fəqih ola bilər